Corindus robotarm in cathlab OLV Aalst

Foto 1: renale denervatie met robotondersteuning in het cathlab van het Hartcentrum OLV Aalst
Foto 2: het kathetherisatielab van het Hartcentrum OLV Aalst (tijdens een andere procedure.

Foto 3: Dr. Wyffels van het Hartcentrum OLV Aalst aan de console van de Corindus-robot (bij een andere procedure)

Wanneer hypertensie niet kan behandeld worden met andere therapieën

Dokter Wyffels, coördinerend diensthoofd Hartcentrum OLV Aalst en co-auteur van het artikel: "Renale denervatie wordt in de grotere hartcentra al enige tijd toegepast voor de behandeling van hypertensie waar medicatie geen of onvoldoende oplossing biedt. Onderzoek wijst erop dat de bloeddruk mee wordt geregeld door de zenuwbanen die langsheen de nieren naar de hersenen lopen. Net als bij hartritmestoornissen kunnen we door radiofrequentie-ablatie de elektrische geleiding doorheen deze zenuwbanen beïnvloeden. Op deze manier realiseren we een betere bloeddrukcontrole bij onze patiënten. Daar waar in de beginjaren van de renale denervatie dit een mistige indicatie vormde, zijn de recente evoluties in de technologie in staat geweest de indicaties nu duidelijk te omschrijven en is dit  - conform de guidelines - een vast onderdeel van het therapeutisch arsenaal van referentiecentra.”

Een renale denervatie is een minimaal invasieve ingreep waarbij een katheter via de liesslagader wordt ingebracht. Eerst worden de bloedvaten van de nier in beeld gebracht en vervolgens worden die via deze katheter één voor één selectief benaderd waarbij een ablatiesonde ter plaatse wordt opgevoerd, eerst in de hoofdslagader en nadien in alle bereikbare zijtakken. Er worden aan elke kant 25 tot 30 ablatiespots gecreëerd, een tijdverslindend en precies werkje. Door de katheter wordt telkens een kleine dosis radiofrequentie-energie aan de omgevende zenuwen afgegeven.

Voor het eerst met robot-ondersteuning

Het Hartcentrum heeft begin 2022 bij deze procedure de Corindus-robot ingeschakeld om de ablatiesonde met de grootste precisie op te voeren naar de gewenste plek. Ook de winst naar stralingsblootstelling was indrukwekkend. Dokter Wyffels vervolgt: “Hiermee realiseerden we wellicht een wereldprimeur, die tot het artikel in JACC Case Reports heeft geleid.”

Dokter Eric Wyffels: “De Corindus-robot biedt twee grote voordelen. Enerzijds worden de katheters en de geleidingsdraden – de guidewires, zeggen wij – met de robotarm via de lies of de pols opgevoerd naar de exacte locatie in de kransslagader. De interventionele cardioloog stuurt die arm nauwgezet aan via een computerconsole. Zonder robotondersteuning is het de interventionele cardioloog die deze handelingen rechtstreeks manueel uitvoert. In ons hartcentrum hebben we de laatste dertig jaar voldoende grote aantallen ingrepen kunnen voorleggen. Het team interventiecardiologen heeft hierin een nationaal en internationaal erkende expertise kunnen opbouwen, en fungeert in die zin als een gekend referentie en opleidingscentrum. Maar het blijft toch nog altijd manueel werk. Met de Corindus-robot verlopen die handelingen nu robot-gestuurd: met een nog grotere precisie. Anderzijds biedt deze robot meer comfort en radioprotectie voor het medisch personeel, aangezien zij niet meer in de katheterisatieruimte zelf aanwezig zijn, maar de robotarm via een console aansturen vanuit een aanpalend lokaal.”

Het CorPath GRX-systeem van Corindus werd tijdens de midden 2021 geïnstalleerd in het katheterisatielab van het Hartcentrum OLV Aalst, dat daarmee het eerste ziekenhuis in de Benelux was dat deze technologie kan aanbieden. Dit robotsysteem wordt vooral ingezet bij percutane coronaire interventies (PCI’s), waarbij vernauwingen in een kransslagader worden behandeld door ballondilatatie en het plaatsen van stents.

Momenteel heeft het Hartcentrum hiermee al meer dan 150 patiënten met ondersteuning door het Corindus-robotsysteem geholpen.

Dr Wyffels aan Corindus-robotconsole OLV Aalst cathlab