De dienst Urgentiegeneeskunde van OLV maakt gebruik van AI-app om ECG's te interpreteren

Het Hartcentrum OLV Aalst maakt nu gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om de detectie van hartaanvallen te verbeteren. PMcardio's 'Queen of Hearts', een gecertificeerd AI-model voor medische apparatuur dat in het Hartcentrum OLV Aalst is ontwikkeld, zal artsen helpen bij het eerder en nauwkeuriger diagnosticeren van acute hartaanvallen, vooral in gevallen waarin slechts subtiele tekenen aanwezig zijn. Deze integratie betekent een belangrijke stap in de diagnose en behandeling van een acuut Occlusie Myocardinfarct (OMI), een kritieke vorm van een hartaanval die wordt veroorzaakt door een volledige blokkering van de bloed- en zuurstoftoevoer naar het hart.

In België krijgen meer dan 20.000 mensen per jaar de diagnose van een acuut hartinfarct. Een aanzienlijk aantal van hen wordt verkeerd gediagnosticeerd vanwege subtiele tekenen op het elektrocardiogram (ECG) die niet altijd worden waargenomen, waardoor levensreddende behandeling vertraging oploopt. Tragisch genoeg overleeft bijna een kwart van deze patiënten niet. (gezondbelgië.be)

Queen of Hearts-app om snel en accuraat ECG's te interpreteren

Het Queen of Hearts AI-model werd ontwikkeld om acute hartaanvallen te detecteren met behulp van gegevens van meer dan 18.500 ECG's van meer dan 10.500 patiënten. Het AI-model identificeerde nauwkeurig acute hartaanvallen in 90,9% van de gevallen, wat betere prestaties oplevert dan de momenteel gebruikte standaardcriteria voor het detecteren van hartaanvallen op het ECG. Deze bevindingen zijn gepubliceerd in het European Heart Journal - Digital Health.

Dr. Dan Schelfaut, Co-Director en Hoofd van de Coronary Care Unit van het Cardiovasculair Centrum Aalst, OLV Ziekenhuis, licht de impact toe: "Deze AI-innovatie symboliseert de samensmelting van technologie met cardiale zorg en maakt de weg vrij voor een snelle en accurate diagnose in uiteenlopende klinische scenario's. De superieure nauwkeurigheid van het AI-model bij het detecteren van acute hartaanvallen, vergeleken met de traditionele methoden, onderstreept het potentieel van dit model om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop hartaanvallen worden gedetecteerd en behandeld."

Sinds de implementatie in het Cardiovasculair Centrum Aalst twee maanden geleden, heeft het AI-model 'Hartenvrouw' al opmerkelijk succes geboekt. De artsen van het centrum hebben een aanzienlijke verbetering gemeld in de nauwkeurigheid en snelheid van het diagnosticeren van acute hartaanvallen, wat een belangrijke rol heeft gespeeld bij het bieden van een snelle en effectieve behandeling.

Recent wordt de Queen of Hearts-app ook actief gebruikt op de Spoeddienst van OLV, de plek waar patiënten met mogelijk een OMI vaak het eerst naar toe worden gebracht, en waar snel ingrijpen uiterst belangrijk is.