Computable Award 2021

Tussen 28 september en 31 december 2020 kon de markt een voordracht doen. Een vakjury bepaalde vervolgens de genomineerden per categorie. Vanaf 25 januari 2021 ginghet stemproces van start, waarbij Computable-lezers tot en met 28 februari op hun favorieten kondenstemmen. Op 31 maart en 1 april 2021, tijdens de gecombineerde ict-vakbeurzen Infosecurity.be en Data & Cloud Expo, werden de awards aan de winnaars uitgereikt.

Computable Awards 2021

Winnaar is de Politie Antwerpen. De politie wil meer blauw op straat met dezelfde capaciteit. Bovendien had het de wens om de opvragingen en de informatiedeling te optimaliseren. Dit leidde tot het platform Focus. Concreet wordt op dit platform data uit meerdere bronnen – soms wel dertig tot veertig toepassingen – snel en eenduidig bij de agenten op het terrein gebracht. Dit opdat zij als interventiemedewerkers op een efficiënte manier aangestuurd kunnen worden bij hun opdrachten en dagelijkse werking.

Artificiele Intelligentie voor snelle en transparante klinische 'outcomes'

De Focus-app laat hierbij vier andere projecten achter zich. Runner-up voor de Computable Award is het project dat bij het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst is uitgevoerd. Daar heeft LynxCare voor de urologie-afdeling de patiëntengegevens sneller inzichtelijk gemaakt. Clinici analyseren sinds jaar en dag parameters van grote groepen mensen om gemiddelde uitkomsten van ingrepen en behandelingen in kaart te brengen. Deze gegevens (‘clinical outcomes’ genaamd) zijn zeer waardevol om zorgpaden bij te sturen en nieuwe patiënten transparant te kunnen informeren over mogelijke bijwerkingen en slaagkansen van een behandeling of ingreep. Dr. Schatteman, uroloog in het OLV-ziekenhuis in Aalst ging samen met LynxCare aan de slag om gegevens sneller inzichtelijk te maken. De uitkomst was een oplossing die op Microsoft Azure draait en van AI (Artificiële Intelligentie) gebruik maakt om ongestructureerde data uit patiëntendossiers in bruikbare en leesbare gegevens om te zetten. Dankzij deze innovatie beschikt het medisch personeel binnen de urologie-afdeling van het ziekenhuis over quasi real-time accurate klinische uitkomsten.

Andere kanshebbers waren de digitale brievenbus Ebox (i.s.m. Tobania), voedingsbedrijf Puratos die het productieproces van enzymen met behulp van ai verbetert (i.s.m. Dataroots) en SPG Dry Cooling, een fabrikant van luchtgekoelde condensatoren (ACC), die met behulp van SAS op basis van data-analyse de energieproductie voorspelt.

Lees meer over het Runner Up-project van de dienst Urologie op de site van Microsoft Pulse