OLV erkend als EACTAIC-opleidingscentrum

Deze erkenning als  CTVA Fellowship & Exchange training center werd gerealiseerd onder impuls van Dr. Stefaan Bouchez die hiervoor op de actieve medewerking kon rekenen van zijn collega’s binnen de dienst Anesthesie en Intensieve zorgen, het Hartcentrum OLV Aalst (Cardiologie, Cardiale heelkunde) en Vaat- en thoraxheelkunde.

Dr. Bouchez: “Het is een eer om door een instituut als het EACTAIC herkend te worden als opleidingscentrum want we zijn tenslotte geen Universitair ziekenhuis, waar opleiding vanzelfsprekend is. De EACTAIC-erkenning is echter geen eindpunt, maar eerder de start van een traject om voortdurende de hoogste standaarden op dit domein ten gunste van de patiënt na te streven.”

De aanvraag om als EACTAIC-opleidingscentrum erkend te worden, diende eerst door 28 Europese opleiders te worden voorgelegd; zij gaven allemaal een positief advies. Vervolgens werd de aanvraag door de EACTAIC-directie geëvalueerd, die 2 auditors ter plekke liet overkomen. Deze uitgebreide goedkeuringsprocedure illustreert de ernstige en grondige aanpak van EACTAIC.

Momenteel zijn er 15 Europese ziekenhuizen erkend als CTVA Fellowship & Exchange training center door de EACTAIC, waarvan slechts twee in België: UZ Leuven en het OLV Ziekenhuis in Aalst.

Het engagement van het OLV Ziekenhuis op dit vlak wordt meteen onderstreept door het feit dat het e-seminarie van EACTAIC dat gepland is voor maart 2022, vanuit ons ziekenhuis zal verlopen.