Team Longziekten OLV

De patiënt kan via een gevalideerde vragenlijst zelf een score geven aan zijn levenskwaliteit. Uit een uitgebreide studie blijkt dat de score die de patiënt zichzelf geeft (in plaats van de arts) bij de start van de behandeling nuttige voorspellende informatie biedt voor de gezondheid een jaar na de start van de kankertherapie,  zowel bij een curatief als een palliatief behandeltraject.

Ook blijkt dat de levenskwaliteit bij een curatieve strategie in het eerste jaar van de behandeling achteruit gaat; dit is belangrijke informatie voor de patiënt die mee deze keuze bepaalt. De levenskwaliteit bij patiënten in palliatieve setting verbetert dan weer sterk tijdens de eerste maanden van de behandeling. 

Deze bevindingen vloeien voort uit een uitgebreidere studie die de dienst Longziekten van OLV heeft gevoerd, en waarvan de resultaten werden gepubliceerd in het internationale wetenschappelijk tijdschrift Cancers.

Auteurs: dr. Kurt Tournoy, dr. Valerie Adam, dr. Inge Muylle, Helene De Rijck, Ellen Everaert, Ehsan Eqlimi, Jan Van Meerbeeck (UZA), dr. Piet Vercauter