OLV erkend als inclusieve onderneming 2022

Compaan is een sociale onderneming met actieterrein Oost-Vlaanderen en telt ruim 130 medewerkers. Ze activeren en integreren al meer dan 35 jaar mensen met onderbenutte talenten op de arbeidsmarkt. Dit doen ze samen met bedrijven, organisaties en beleidsvoerders op een duurzame manier. Zo willen ze bijdragen tot de verduurzaming van de economie.

In totaal zetten 371 organisaties samen met Compaan hun schouders onder een inclusieve arbeidsmarkt. Ze deden dit door werkervaringskansen of tewerkstelling te bieden aan werkzoekenden of extra coaching / opleiding aan hun medewerkers. Als waardering voor hun inspanningen kregen ze hiervoor een referentiebewijs Inclusieve Onderneming. Het referentiebewijs toont ook aan dat de houder bijdraagt tot de realisatie van vier Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s):

  • armoede bestrijden,
  • levenslang leren,
  • waardig werk en
  • economische groei en ongelijkheid verminderen.

Binnen het OLV Ziekenhuis is het team Onthaal-Patiëntenregistratie (foto) een voortrekker binnen dit project. Dit team integreert een aantal medewerkers die elders hiertoe niet altijd de kans krijgen.