Voetlab aalst

Complexe voetproblemen hebben verschillende oorzaken

Dokter Wahid Rezaie, orthopedisch voetchirurg zegt: “Een complex voetprobleem heeft doorgaans verschillende oorzaken. Wat tot vandaag ontbreekt, is een gestandaardiseerde, systematische manier van onderzoek, dat al die aspecten in beeld brengt. Het OLV Voetlab is uniek in de wereld. Sommige labs zijn gespecialiseerd in drukmeting op een loopband of in een ander aspect, maar geen enkel heeft oog voor het complexe totaalplaatje, waarin al die verschillende aspecten onderling verbonden zijn met elkaar."

In het voetlab gaan we met vooruitstrevende apparatuur systematisch alles meten en analyseren.

  • We meten de druk op de voet terwijl patiënten stappen op een drukmat, maar ook in de schoenen. Dat doen we met druksensoren in soepele zooltjes. Wij kijken naar de druk in de onderzijde van de voet
  • Verder scannen we voeten in 3D om een zo goed mogelijk beeld te krijgen an hoe de voet staat in verhouding tot de enkel en de knie.
  • We screenen op neuropathie en op bloedcirculatie. We onderzoeken systematisch hoe pezen en spieren in de voet zitten. We bekijken de bloedvaten. 
  • We onderzoeken de bewegingscapaciteit – de ‘range of motion’ – van meer dan 25 verschillende voetgewrichten.
  • We gaan ook beter het effect van behandelingen – zoals een operatie of aangepast schoeisel – kunnen meten. Heeft de interventie de biomechanica van de voet veranderd?

Voortbouwend op 30 jaar expertise met de OLV Diabetesvoetkliniek

De oprichting van dit OLV Voetlab ligt in het verlengde van de OLV Diabetesvoetkliniek. 

Dokter Frank Nobels, diensthoofd Diabetologie-Endocrinologie: "Diabetesvoet is een immesn probleem. Veel mensen met diabetes ontwikkelen na een tijd neuropathie. Dat betekent dat ze schade krijgen aan de zenuwbanen van de benen. Daardoor voelen ze minder druk en minder pijn. Ook de bezenuwing van de spieren lijdt hier onder, waardoor het evenwicht in de voet verloren gaat.  Dat kan op termijn tot ernstige voetproblemen leiden. Toen we in 1992 de diabetesvoetkliniek oprichtten in het OLV Ziekenhuis, waren we pioniers. We hebben een sterk team met diabetologen, vaatchirurgen, orthopedisten, diabetesverpleegkundigen, voetverpleegkundigen, wondzorgdeskundigen, podologen en schoenmakers met de meest up-to-date technologie. Als we de complexe voetproblemen in het nieuwe voetlab beter in kaart kunnen brengen, zijn we met onze ervaring en technologische uitrusting in staat om de een gerichte behandeling op maat te geven.”

Optimale hulp voor tal van patiënten

Het nieuwe OLV Voetlab kijkt echter verder dan alleen naar de diabetesvoet. Dokter Wahid Rezaie: "Denk aan patiënten die na een beroerte schade hebben aan bepaalde zenuwen en aan spieren, waardoor ze niet goed meer stappen. Ook deze neurologische problemen zullen we in het voetlab nader onderzoeken, zodat we de meest optimale behandeling kunnen uittekenen, rekening houdend met alle aspecten."

"Soms ook hebben patiënten na een heup- of knieoperatie of na een herstelde beenbreuk blijvend last met hun stappatroon. Soms lukt de revalidatie niet goed. Ook voor deze patiënten zijn we met het voetlab beter in staat om een correcte analyse van het probleem te maken. Hoe komt het dat de revalidatie niet vlot? Welke oorzaken spelen mee? Door systematisch onderzoek krijgen we een beter inzicht in de totale problematiek. En dan kunnen we patiënten beter en gerichter helpen.”

“Of neem een patiënt met een achillespeesfractuur. De pees is genezen, alles ziet er op het eerste gezicht prima uit, maar de patiënt kan nog altijd niet goed stappen. De chirurg kan niet meteen helpen. Hij heeft de achillespees goed hersteld. In het voetlab kunnen we de patiënt verder helpen met een systematisch onderzoek tot we het knelpunt vinden.”

Minimaal-invasieve voetchirurgie

Wanneer een chirurgische ingreep zich toch opdringt, gebeurt dit bij het OLV Voetlab met een minimaal-invasieve techniek. De voetchirurg gaat via een incisie van slechts 5 millimeter met kleine instrumenten en onder echografische beeldgeleiding deze ingreep uitvoeren. Deze minimaal-invasieve benadering leidt tot een betere en snelle wondheling, wat zeker bij patiënten wiens voeten een slechte bloeddoorstroming hebben, een essentieel voordeel is.

OLV Voetlab Aalst

voetlab logo
Het team van het OLV Voetlab Aalst
voetlab aalst
Dr Rezaie en Dr Nobels van het OLV Voetlab Aalst

Voetlab Aalst