inplanting van het gebouw op de Keienberg

De vergunning voorziet in een gebouw met twee verdiepingen en een technische penthouse. Het gelijkvloers wordt de nieuwe locatie voor de centrale sterilisatiedienst en voor de bereidingsactiviteiten van de dienst Apotheek. De eerste verdieping is voorzien voor het laboratorium Pathologische Ontleedkunde.

Deze drie diensten hebben al langer te kampen met een nijpend plaatsgebrek. Zo wordt de sterilisatie van herbruikbare materialen om die reden al enige tijd deels uitbesteed. In de zone voor Apotheek komt een clean room voor de bereidingen van cytostatica, steriele en niet-steriele bereidingen conform de nieuwe normering die vanaf 1 januari 2023 in voege treedt. Het labo Pathologische Ontleedkunde krijgt na meerdere jaren in een te klein geworden labo te hebben gewerkt, uitzicht op een aangepaste locatie die aan alle normen zal voldoen.

Het streefdoel is om gebouw af te werken tegen eind 2022 zodat het begin 2023 in gebruik kan worden genomen. De hoofdaannemer voor de ruwbouwwerken is de firma CIT Blaton. Het project vergt een investering van 8,2 miljoen euro (exclusief inrichting en uitrusting) en wordt volledig met eigen middelen gefinancierd.

Peter Verhulst, Algemeen directeur: “De groei van onze activiteiten en de invoering van nieuwe normeringen maken deze investering noodzakelijk. Tegelijk zetten we met dit project onze voortdurende inspanningen voor kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie voort. Bovendien vinden we het belangrijk om onze medewerkers een professionele en aangename werkomgeving te bieden. Dat zit allemaal vervat in dit project, waarmee we ons verder voorbereiden op de toekomst.”

Rendertekening van nieuw gebouw op Keienberg te Aalst