Het team dat de eerste TOETVA-ingreep uitvoerde in België

Deze procedure wordt TOETVA genoemd, een afkorting die staat voor Transoral Endoscopic Thyroidectomy via Vestibular Approach. Deze techniek werd voor het eerst beschreven en ontwikkeld in Azië, waar littekens op zichtbare plaatsen om socioculturele redenen als een stigma worden beschouwd. Deze techniek werd voor het eerst beschreven door Angkoon Anuwong in augustus 2015 op het wereldcongres over chirurgie van de International Association of Endocrine Surgeons (IAES) in Bangkok. In Europa werd de techniek geïmporteerd en aangeleerd door Prof. Dr. Özer Makay, die algemene erkenning als pionier en expert op dit gebied geniet. 

Binnen het OLV Ziekenhuis zijn zowel dokter Klaas Van Den Heede als dokter Sam Van Slycke specialist endocriene chirurgie. Via hun betrokkenheid in Europese vakverenigingen kwamen zij in contact met Prof. Dr. Makay, die ook voor deze twee eerste TOETVA-ingrepen in België voor begeleiding en toezicht ("proctoring") instond.

Schildklierressectie van transorale weg

Dokter Van Den Heede: "Beide TOETVA-ingrepen zijn succesvol verlopen. Net zoals de klassieke ingreep kan de patiënt meestal op de dag van de ingreep of de dag nadien terug naar huis. Omdat het om de twee eerste ingrepen in OLV ging, werden beide patiënten nog een nacht in het ziekenhuis geobserveerd, maar na een gewoon ontbijt konden zij vandaag het ziekenhuis verlaten."

Dokter Sam Van Slycke: "De klassieke ingreep om een schildklier te verwijderen, vereist slechts een kleine incisie van ongeveer 3 centimeter en kan door een bekwame chirurg op een beperkte tijd keurig worden uitgevoerd. Een TOETVA-ingreep biedt echter als voordeel dat er helemaal geen incisie zichtbaar is in de hals. Voor een deel van de patiënt is dit esthetisch voordeel van enorm belang. Het gaat vaak om relatief jonge patiënten met een representatieve job, voor wie ook hun zelfbeeld een belangrijke factor is. Wij willen erop wijzen dat niet alle patiënten voor deze techniek in aanmerking komen; een voorafgaande screening is zeker vereist."

Als pionier van de TOETVA-techniek in België onderstreept het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove nogmaals zijn voortrekkersrol op het vlak van innovatie en minimaal-invasieve technieken.