R gebouw Keienberg

Aalst, vrijdag 5 juli 2024 – Vandaag openden Aalsterse burgemeester en voorzitter van AZORG Christoph D’Haese en Peter Verhulst, algemeen directeur van het OLV Ziekenhuis, het gloednieuwe gebouw Keienberg op campus Aalst van het OLV Ziekenhuis. “AZORG is helemaal klaar voor de toekomst dankzij de investering in een state-of-the-art Centrale Sterilisatie Afdeling en in een innovatieve cleanroom waar geneesmiddelen volgens de strengste normen worden bereid. Het gebouw met een totale oppervlakte van 3386 m2 telt drie bouwlagen: het gelijkvloers wordt gedeeld door CSA en de cleanrooms van Apotheek, de eerste verdieping huisvest het labo voor pathologische ontleedkunde en op de tweede verdieping bevinden zich de financiële administratie en de HR-dienst. Medewerkers van zowel het A.S.Z. als het OLV Ziekenhuis zitten hier samen om volop te werken aan de fusie die van Aalst dé zorgstad bij uitstek moet maken” aldus Peter Verhulst, algemeen directeur van het OLV Ziekenhuis en tevens van het toekomstige AZORG fusieziekenhuis.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

“Het nieuwe gebouw met drie bouwlagen werd opgetrokken bovenop een bestaande ondergrondse parking aan de overkant van een straat die de scheiding vormt met het hoofdgebouw.” zo schetst Nathalie Suij, diensthoofd bouw- en projectteam OLV. 

De totale oppervlakte van het nieuwe gebouw bedraagt 3386 m². Omwille van de stabiliteit is de bovenste bouwlaag iets beperkter geworden, net geen 1000 m2. Hier bevindt zich de administratieve dienst. De andere twee bouwlagen zijn elk goed voor zo’n 1250 m², op het gelijkvloers gedeeld door CSA en cleanrooms. Twee derde van dat gelijkvloers wordt ingenomen door CSA, één derde door cleanrooms en ondersteunende functies. Op de eerste verdieping komt het labo pathologie.

“Duurzaamheid was een belangrijke vereiste in dit project. Zo werd het gebruik van fossiele brandstoffen volledig achterwege gelaten en is het gebouw volledig elektrisch. Warmtepompen staan in voor zowel verwarming als koeling, er is een groen dak en er werd voorzien in luchtgroepen met warmterecuperatie, ledverlichting, lage temperatuurverwarming en automatisch gestuurde zonwering waar nodig.”, aldus Jeroen Vidts, technisch directeur OLV.

INNOVATIEVE CLEANROOM VOOR DE BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN VOLGENS DE STRENGSTE NORMEN 

Op het gelijkvloers van het nieuwe gebouw bevindt zich de cleanroom van de ziekenhuisapotheek. Hier zullen apotheekmedewerkers geneesmiddelen bereiden voor patiënten en klinische studies, geheel volgens de strengste kwaliteitseisen. “Met deze investering willen we zo snel mogelijk voldoen aan de PIC/S-normen, die vanaf 2026 van kracht zijn,” aldus Kathy Van Hecke, directeur-hoofdapotheker van het OLV Ziekenhuis. “Deze normen garanderen de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen, wat bijdraagt aan de patiëntveiligheid. Zo is onze cleanroom  voorzien van 4 farmaceutische isolatoren , 1 LAF-kast en een poederafzuigkast”

Een cleanroom is een gecontroleerde omgeving waarin luchtfiltering en luchtvervangingen de zuiverheid van de lucht garanderen. Het betreden van de cleanroom vraagt aangepaste kledij gezien de verspreiding van deeltjes gelimiteerd is naargelang de zone. De overgang naar een zone met hogere classificatie verloopt via een sas waarbij specifieke kledingvoorschriften gelden. Alle producten die de cleanroom binnenkomen, worden gewiped om contaminanten te verwijderen. Via materiaalsassen worden deze in de voorbereidingsruimte binnengebracht. Geneesmiddelen en materialen die nodig zijn voor een bereiding worden verzameld in de voorbereidingsruimte.  

Een isolator is een soort veiligheidswerkbank waar de luchtkwaliteit tot de zuiverste klasse behoort. De bereider kan bereidingshandelingen verrichten terwijl er een volledige fysieke scheiding is tussen bereider en product. Onze isolatoren hebben 3 sassen. Via een ingaand sas worden de producten gesteriliseerd. Na sterilisatie volgt de bereidingsfase in de werkzone. Via het uitgaand sas wordt de bereiding naar buiten gesluisd. Na etikettering en vrijgave wordt de bereiding via de buizenpost aan de afdeling bezorgd.

Naast 3 isolatoren hebben we voor bepaalde steriele niet-toxische bereidingen  een horizontale Laminaire Air Flowkast.  Decontaminatie gebeurt hier door actieve wiping van producten  en materiaal nodig voor de bereiding.

Het tijdrovende karakter van deze processen brengt ons ertoe om meer gepland te werken en bepaalde bereidingen op voorhand te maken, wat de kwaliteitsnorm ook toelaat. We willen immers vermijden dat de patiënt te lang moet wachten op zijn therapie. 

Het mag duidelijk zijn dat permanente training van medewerkers binnen deze werkomgeving een belangrijk aandachtspunt vormt. Elk proces wordt bovendien nauwgezet gedocumenteerd en gevalideerd. 

Nieuwe CSA in gebruik genomen

Sinds november 2023 is de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) operationeel in het nieuwe gebouw. De werkzaamheden van de Centrale Sterilisatie Afdeling mogen zich dan voor velen achter de schermen afspelen, maar het werk is een onmisbaar onderdeel binnen  het ziekenhuis. Zonder gereinigde en gesteriliseerde instrumenten immers geen operaties.

CSA is verantwoordelijk voor de reiniging, het onderhoud en de sterilisatie van herbruikbaar medisch materiaal en dit volgens de wettelijke bepalingen en de Europese richtlijnen. De infrastructuur biedt een duidelijke scheiding tussen 4 zones die het proces bepalen:

  • Onreine zone: hier komt al het gebruikte medisch materiaal toe en start de reinigings- en desinfectieprocedure.
  • Reine zone: nakijken en inpakken van het gereinigde medisch materiaal 
  • Steriele zone: ontladen en verdeling van het gesteriliseerde medisch materiaal 
  • Afhaalzone: karren worden hier klaargezet voor transport naar de verschillende opslaglocaties verspreid over de 3 campussen

Elke stap binnen dit proces is traceerbaar.

De CSA in gebouw Keienberg wordt met zijn drie dubbele was-en desinfectietoestellen, twee carwashtoestellen, vier sterilisatoren en twee plasmasterilisatoren ingezet voor de drie OLV-campussen Aalst, Asse en Ninove.

Pathologische ontleedkunde

Op 25 juni jongstleden werd op de eerste verdieping van het Keienberg-gebouw het nieuwe laboratorium van de dienst Pathologische anatomie in gebruik genomen. De afdeling beschikt hier over een oppervlakte van zo’n 510 m² aan laboratoriumruimte met bijkomend burelen en facilitaire lokalen. Het ontwerp voorziet in  flexibele ruimtes en technieken, wat het mogelijk maakt om de capaciteit in de toekomst op te schalen zonder ingrijpende verbouwingen.

Vanaf januari 2025 zullen hier immers niet alleen alle stalen afkomstig van de zes AZORG-campussen, maar ook de stalen van externe artsen en laboratoria verwerkt worden. Uiteraard blijft de dienst ook aanwezig op campus Merestraat om acute dienstverlening te kunnen garanderen. Zo’n 35 labomedewerkers en 10 pathologen van AZORG zullen in een moderne infrastructuur onder andere meebouwen aan het expertisecentrum voor oncologische zorg. Dit moderne laboratorium volgt de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op de voet om hoogwaardige diagnostische diensten te kunnen leveren.

De strakke inrichting, de open ruimtes afgescheiden van toestelruimtes en de overvloed aan buitenlicht resulteren in een prettig en rustig werkklimaat, wat de kwaliteit van het werk alleen maar ten goede komt. Verder werd in het concept bijzondere aandacht besteed aan veiligheid en ergonomie voor de medewerkers én werd een logische route uitgedacht die de stalen doorheen het gebouw volgen voor een maximale efficiëntie. 

HR-diensten A.S.Z. en OLV ZIEKENHUIS: SAMEN STERK

De HR-diensten van het A.S.Z., de vzw MSSZ en het OLV Ziekenhuis bundelen hun krachten in het gloednieuwe gebouw Keienberg. Samen staan ze sterk om het hoofd te kunnen bieden aan de talloze uitdagingen van de fusie, waaronder de overstap naar een ééngemaakt loon- en planningspakket.

“Een nieuwe werkomgeving kan stress en ongerustheid met zich meebrengen. Mensen veranderen nu eenmaal niet zo graag van omgeving. Daarom vinden we het een sterk signaal dat de HR-afdelingen van het A.S.Z. en OLV Ziekenhuis als één van de eersten fysiek samen zitten. Omdat het uiteraard belangrijk is dat we dicht bij de medewerkers blijven, voorzien we permanenties in de Merestraat en op alle andere campussen. We willen al onze medewerkers betrekken in het fusieverhaal. Vandaag kunnen ook collega’s een rondleiding volgen doorheen dit nieuwe gebouw. Op die manier maken we de medewerkers warm voor de nieuwe omgeving en hopen we fierheid en motivatie te kunnen creëren.” aldus Machteld Van Opstal, HR-directeur OLV Ziekenhuis en toekomstig AZORG.

“Onze doelstelling? We willen het favoriete ziekenhuis zijn van jong en oud voor elke mogelijke zorgvraag, gaande van de basiszorg tot heel gespecialiseerde zorg. Die doelstelling berust op vier pijlers: een aangename werkplek, een uitgekiend hoogstaand zorgaanbod, een sterk en duurzaam (werkgevers)merk en liefde voor de patiënt. Alles wat we doen, doen we om één van die pijlers te versterken. Onze HR-missie ondersteunt die droom: het is onze verantwoordelijkheid om met AZORG de beste mensen aan te trekken en onze mensen te behouden door ze op te leiden, te ontwikkelen en te laten groeien, ze te motiveren, te inspireren én te belonen.”

Financiële afdelingen A.S.Z. & OLV Ziekenhuis

Op de tweede verdieping hebben diverse diensten met financiële opdrachten van zowel het A.S.Z, de vzw MSSZ als het OLV hun intrek genomen om van de financiële en administratieve integratie tussen de verschillende entiteiten een succesverhaal te maken. Tot hun belangrijkste taken behoren het voeren van de boekhouding, diverse interne en externe financiële rapporteringen, het waken over alle fiscale verplichtingen en het aanleveren van de nodige financiële info in het kader van beleidsbeslissingen en financieel beheer. 

Met de opening van gebouw Keienberg zet het OLV Ziekenhuis een belangrijke stap richting een toekomst waarin hoogwaardige zorg en innovatieve technologieën hand in hand gaan. Dit nieuwe gebouw is een mijlpaal in de verdere ontwikkeling van het fusieziekenhuis AZORG.