Medische beeldvorming op Campus Ninove: een vaste waarde

Intensievere samenwerking in het belang van de revaliderende patiënt

De overbrenging van de SP-revalidatieafdeling is in het belang van de betrokken patiënten, omdat op Campus Aalst een intensievere samenwerking tussen medische diensten Fysische geneeskunde & Revalidatie, Geriatrie, Orthopedie en Neurologie mogelijk is. Bovendien is het merendeel van de patiënten op de SP-afdeling doorverwezen vanuit Campus Aalst na een ingreep of behandeling. Door de overbrenging zal bijgevolg een onnodige verplaatsing van Aalst naar Ninove worden vermeden.

Het OLV Ziekenhuis is ervan overtuigd dat een overbrenging van de SP-revalidatiedienst van Campus Ninove naar Campus Aalst zal resulteren in een betere integratie en afstemming van de verschillende fases in het herstelproces van de patiënt.

Medisch Centrum Ninove , een vaste waarde op een vertrouwde locatie

De inwoners en de verwijzende huisartsen van Ninove en de omliggende regio kunnen op deze campus nog steeds terecht voor raadplegingen bij nagenoeg alle medische diensten van het OLV Ziekenhuis. Ook radiologische onderzoeken op de dienst Medische beeldvorming (foto) en kleine ingrepen blijven mogelijk op Campus Ninove. De dialyse-afdeling voor nierpatiënten blijft eveneens behouden op Campus Ninove.