Dr De Winter en collega Nucleaire geneeskunde

Olivier De Winter: “Een PET-CT scanner is een combinatie van een PET-scanner en een CT-scanner in één toestel. Een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) is een onderzoek waarbij met een kleine hoeveelheid van een licht radioactieve stof, ook wel tracer genoemd, afwijkingen in het lichaam kunnen worden opgespoord. Ontstekingen en kwaadaardige tumoren worden bijvoorbeeld zichtbaar door een verhoogde opname van de FDG, een analoog van glucose. Daarnaast is er een CT-scanner, die via röntgenstralen gedetailleerde beelden maakt van de anatomie van het lichaam. Door beide onderzoeken in één toestel (PET-CT) te combineren, kunnen we heel precies lokaliseren waar de tumor of infectie zich bevindt. Tot enkele jaren geleden hadden we enkel FDG ter beschikking voor PET beeldvorming. 
Sinds enkele jaren voeren we ook PSMA-PET CT scans uit in kader van opvolging van prostaattumoren. Er is ook nood aan andere, nieuwe tracers, voor meerdere toepassingen. Deze zijn meestal niet commercieel beschikbaar.

Kathy Van Hecke: “Voor deze beloftevolle ontwikkelingen hebben we uiteraard de nodige radioactieve isotopen nodig. Deze worden aangemaakt in een zogenaamde cyclotron: een peperdure installatie waarvoor ook de nodige expertise is vereist. Er zijn niet zoveel aanbieders die over een cyclotron beschikken. Dat maakte dat er voorheen al een relatief beperkte capaciteit beschikbaar was, waardoor de patiënten vaak met maandenlange wachttijden worden geconfronteerd.”

Olivier De Winter: “De samenwerking met BIP zal toelaten om meer patiënten te bereiken, zowel voor courante indicaties als voor meer zeldzame toepassingen. Bovendien kunnen we op deze manier sneller toegang krijgen tot nieuwe tracers. Om als centrum onze patiënten optimaal te kunnen blijven helpen in de toekomst, moeten we dus toegang hebben tot een hogere capaciteit en nieuwe tracers voor diverse toepassingen.

Kathy Van Hecke: “Capaciteit is cruciaal; het is belangrijk om verzekerd te zijn van de vereiste volumes aan radio-isotopen. Maar ook snelheid van levering is essentieel. Vaak gaat het over, wat wij noemen, heel snelle radiofarmacie. Anders gezegd: over isotopen met een korte levensduur tussen de 60 en de 130 minuten. Het is dus belangrijk om deze isotopen van bij de producent tijdig in het PET-centrum te krijgen. Het UZ-Brussel, waar BIP is gevestigd, is voor ons de beste logistieke keuze uit de beperkt beschikbare opties. Voor de molecule die binnen ons PET-centrum het meest wordt gebruikt, volstaat één levering in de ochtend, per werkdag. Dat BIP in Brussel is gevestigd, pas ook wel in het plaatje met CUROZ, het ziekenhuisnetwerk waarvan OLV, samen met UZ Brussel, AZ Sint-Maria Halle en het A.S.Z. deel uitmaakt. Binnen het BIP-project kunnen we als radiofarmaceuten onze kennis bundelen en onze expertise op topniveau uitbouwen. Als individueel centrum is dat niet haalbaar, maar via dit samenwerkingsverband openen zich nieuwe perspectieven.”

Olivier De Winter: “Bovenop die praktische voordelen van participant van BIP te zijn, zie ik ook strategisch wetenschappelijke pluspunten. Zo kunnen we samen het medische innovatiebeleid van BIP mee bepalen. We kunnen vanuit het wetenschappelijke comité van BIP onze inbreng hebben wanneer er beslist moet worden welke nieuwe moleculen BIP gaat produceren in de toekomst. Zo bepalen we mee waar we naartoe gaan op het vlak van research en innovatie.  Aanvullend op FDG en PSMA voor PET-scans zullen in de niet zo verre toekomst ook minder courante tracers tot de mogelijkheid behoren. Deze tracers kunnen voor diagnostische doeleinden gebruikt worden maar eventueel ook voor selectie van patiënten die geholpen kunnen worden met gerichte radionucliden behandelingen.

Kathy Van Hecke

Foto boven: dokter De Winter met met Victor Nuttens, klinisch fysicus, van de dienst Nucleaire geneeskunde
Foto onder: apotheker Kathy Van Hecke