Multidisciplinair artsenteam hoofd- en halsoncologie

MAKE SENSE CAMPAGNE
De ‘Make Sense’ campagne is een initiatief van de Europese hoofdhalsvereniging (European Head and Neck Society). Deze campagne die jaarlijks georganiseerd wordt, wil mensen meer bewust maken van de symptomen van hoofd-halskanker. Wanneer de patiënt op tijd naar een gespecialiseerd centrum gaat, is de kans op overleving hoog.

WAAROM IS EXTRA AANDACHT VOORHOOFD-HALSKANKER ZO BELANGRIJK?
Het aantal patiënten met de diagnose hoofd-halskanker stijgt. Hoofd- en halskanker is goed voor ongeveer vier procent van alle kankers in België. Het gaat hier dus om zeldzame aandoeningen, al is het wel de vierde meest voorkomende kanker bij mannen (na prostaat-, long- en darmkanker) en de negende meest voorkomende kanker bij vrouwen. Ondanks het toenemend aantal patiënten is de ziekte nog vrij onbekend. Dat zorgt ervoor dat de diagnose vaak laat gesteld wordt: 60% van de patiënten bevindt zich bij diagnose al in een vergevorderd stadium van de ziekte en 60% overlijdt binnen vijf jaar. Als de ziekte in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de kans op overleving nog 80 tot 90%.

WAT IS HOOFD-HALSKANKER?
Het gaat om tumoren in het hoofd-halsgebied zoals lipkanker, kanker van de tong of mondbodem, kanker van de boven- of onderkaak, keelholtekanker en kanker in de halslymfeklieren. De kans op hoofd- halskanker is groter bij mannen dan bij vrouwen en wordt vergroot door roken en overmatig alcoholgebruik (voor mannen meer dan drie glazen en vrouwen meer dan twee glazen per dag).

AAN WELKE SYMPTOMEN KAN JE HOOFD- EN HALSKANKER HERKENNEN?
Hoofd-halskanker kan je herkennen aan de hand van verschillende symptomen. Wanneer is het belangrijk om naar de dokter te gaan? De belangrijkste klachten zijn:
- niet genezende zweertjes in mond/keel/lip
- rode of witte verkleuring in de mondholte/keel/lip
- zwellingen in de mond of hals
- heesheid
- opgeven van bloed
- moeilijk kauwen of slikken
- hoofdpijn of onverklaarbare oorpijn
- neusverstopping
- pijn bij slikken en keelpijn
- onverklaard gewichtsverlies
- nachtelijk zweten
- vermoeidheid
- verdoofd gevoel
- chronisch slechte adem
- moeilijkheden bij kauwen of slikken
- spraakverandering
- slecht passend gebit
Indien deze symptomen langer dan drie weken aanhouden, kan je best gespecialiseerde hulp zoeken.

WAT ZIJN DE RISICOFACTOREN BIJ HOOFD-HALSTUMOREN?
De volgende factoren kunnen het risico op hoofd-halskanker verhogen:
- roken
- overmatig alcoholgebruik
- slechte mondhygiëne
- verzwakt immuunsysteem
- overmatige zonexpositie (lip)
- humaan papillomavirus
- beroepsfactoren (blootstelling aan houtstof)
- erfelijkheid
- leeftijd (>45j) en mannelijk geslacht


HOE ZIET DE BEHANDELING VAN HOOFD- HALSKANKER ERUIT?
De behandeling van kanker in het hoofd-halsgebied kan behoorlijk ingrijpend zijn gezien er een mogelijke impact bestaat op essentiële functies zoals ademhalen, eten, drinken en spreken. Er kunnen zichtbare gevolgen ontstaan zoals littekens in de hals of het gelaat. Hierdoor is de psychosociale impact soms groot. De behandeling van hoofd- halstumoren is daarom erg complex en vraagt een gespecialiseerde aanpak van een multidisciplinair team.
Voor het stellen van de diagnose zal een stukje verdacht weefsel weggenomen worden (biopsie). Dit kan soms onder lokale verdoving, soms dient dit onder algemene narcose te gebeuren. Er zullen verdere onderzoeken ingepland worden zoals een CT, MRI of PET-CT.
Eens alle resultaten gekend zijn, zal elke patiënt besproken worden bij het multidisciplinair oncologisch consult, zodat de beste therapie voor elke patiënt afzonderlijk bepaald kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met oncologische factoren maar ook met factoren specifiek aan de patiënt zoals leeftijd, algemene toestand, andere aandoeningen, …
Dit multidisciplinair oncologisch consult wordt sinds januari 2023 overkoepelend georganiseerd over de beide Aalsterse ziekenhuizen waarbij artsen en paramedici van het A.S.Z. en het OLV elke patiënt samen bespreken zodat de meest up-to-date en hoogkwalitatieve zorg aangeboden wordt.
Afhankelijk van het tumortype en de uitbreiding bestaat de behandeling uit chirurgie, radiotherapie, chemotherapie, immunotherapie of een combinatie van voorgaande.
Indien geopteerd wordt voor chirurgie, zal een gepaste reconstructie gebeuren. Dankzij onze 3D-technologie en verfijnde operatietechnieken waarbij we gebruik maken van microvasculaire flappen, hebben ook patiënten met een gevorderde tumor een goede kans op genezing én een normaal leven achteraf.
De zorg rond hoofd- en halstumoren wordt sterk omkaderd door een team van referentieverpleegkundigen, logopedisten, diëtisten, sociale medewerkers, kinesitherapeuten en oncologisch psychologen.