neen tegen agressie

Omdat verbaal en fysiek geweld steeds vaker voorkomt binnen de zorg, startte het OLV Ziekenhuis een communicatiecampagne #samentegenagressieindezorg. De tendens van de maatschappij is ook voelbaar in ons huis. Patiënten, hun familieleden en andere bezoekers worden almaar veeleisender en mondiger. Hierdoor ontstaan er sneller escalaties, voornamelijk verbale agressie. Maar helaas is er soms ook sprake van fysiek geweld. Zeker ten aanzien van onze medewerkers aan het onthaal, op Spoed en op consultatie- en verpleegafdelingen.

Onze mensen op de werkvloer verdienen meer respect. We willen hen het signaal geven dat we er voor hen zijn en dat het OLV ziekenhuis dit niet tolereert. Agressie mag niet als iets normaal beschouwd worden. Zo pakken we nu uit met een poster en sociale mediacampagnecampagne waar eigen medewerkers model staan. Op die manier benadrukken we de menselijke toon, omdat we agressie niet met agressie willen beantwoorden. 

Met de campagne #samentegenagressieindezorg willen we mensen bewust maken van hun gedrag en agressie tegen zorgverleners een halt moet toeroepen. 

Ons beleid gaat verder dan enkel de postercampagne. We willen sensibiliserend werken rond de meldingscultuur. Onze medewerkers moeten weten dat alle meldingen effectief én op discrete wijze behandeld worden. Agressie-incidenten moeten niet gemeld worden om slechts een cijfer in onze statistieken te zijn. Het is écht wel de bedoeling om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen aanbieden.

Het agressiebeleid dat we voeren focust op preventie, interventie en nazorg. Zo bieden we opleidingen aan voor onze medewerkers waar ze handvaten aangereikt krijgen om situaties in te schatten en te de-escaleren. Ze krijgen extra inzichten in hoe ze bepaalde situaties het beste aanpakken. We versterken op deze manier onze medewerkers in hun krachten. Tot slot stroomlijnen we het agressiebeleid met de juridische dienst. Zo wordt er bekeken wanneer we klacht kunnen indienen tegen agressors en hoe we nog adequater kunnen interveniëren.

Zeg jij ook 'Neen' tegen agressie in de zorg?