Oncologische revalidatie

Inhoudstafel
Oncorevalidatie

Na behandeling voor kanker geeft meer dan 70% van alle patiënten aan te kampen met uitgesproken vermoeidheid. Deze kanker-gerelateerde vermoeidheid verhindert in vele gevallen de normale activiteiten, werkhervatting, actieve sociale contacten, … Patiënten ervaren deze vermoeidheid als de “meest storende” bijwerking van kankerbehandeling en als een bijwerking die bovendien de levenskwaliteit drastisch beïnvloedt. Extra rust alleen biedt weinig of geen soelaas. Een uitgebalanceerd begeleidingsprogramma kan re-integratie en herstel sterk bevorderen.

Wat houdt het programma in?

Het programma neemt 12 weken in beslag. Er wordt gewerkt in kleine groepen. De fysieke training wordt specifiek aangepast aan de doorgemaakte ingreep of behandeling. Het programma bestaat uit:

  • Tijdens een verkennend gesprek met de klinisch psycholoog wordt de impact van de vermoeidheid op de dagelijkse activiteiten geëvalueerd en wordt gepeild naar de verwachtingen van de patiënt omtrent het revalidatieprogramma. Dit gesprek wordt gevolgd door een conditie bepaling d.m.v. een fietsproef, een EKG en een spiroergometrie.
  • Het revalidatieprogramma start met een infonamiddag waarop het programma wordt toegelicht en er kennis gemaakt wordt met de andere deelnemers.
  • Revalidatieprogramma: Twee maal per week training (75 min) volgens een individueel oefenprogramma onder begeleiding van een kinesitherapeut. Deze sessies worden terugbetaald door het ziekenfonds met uitzondering van het officiële remgeld. Een totaal van 150 minuten beweging per week wordt hierbij je doel. Naast het revalidatieprogramma kan je wekelijks gratis aansluiten bij een sessie rond yoga en relaxatie (1 uur).
  • Naast fysieke training wordt ook aandacht besteed aan levensstijlbegeleiding. Infosessies rond vermoeidheid, gezonde voeding, verantwoord trainen, omgaan met stress en verandering, re-integratie in de maatschappij, seksualiteit en intimiteit, … worden hiervoor georganiseerd. De klinisch psycholoog blijft ook instaan voor begeleiding en evaluatie tijdens de revalidatie.
  • Afsluitsessie en terugkomdag

Deelnemen?

Patiënten die menen voor dit programma in aanmerking te komen kunnen zich, na overleg met de behandelende arts, aanmelden bij de zorgcoördinator van de desbetreffende dienst.

Voor meer informatie over dit project kan u contact opnemen met Christel Knops: 053/72.79.24.