Onze missie

verpleegeenheden

Missie van het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

 1. De organisatie van vlot bereikbare, toegankelijke, kwaliteitsvolle en innovatieve tweedelijnszorg voor de patiënten uit de ruime regio Aalst, Asse en Ninove
 2. In bewust gekozen medische domeinen hooggespecialiseerde en door innovatie gedreven derdelijnszorg uitbouwen en verankeren waarbij naast loco-regionale ook supra-regionale rekrutering wordt gestimuleerd
 3. Door een doeltreffende samenwerking en communicatie met de verschillende actoren van de eerstelijnszorg een kwaliteitsvol continuüm van zorg uitbouwen
 4. De patiënt en zijn familie krijgen naast excellente zorg ook professionele begeleiding en omkadering zoals vriendelijk onthaal, correcte communicatie, goede infrastructuur en dienstverlening en een warme bejegening gedurende het hele zorgtraject
 5. Het OLV streeft ernaar een aantrekkelijke werkgever te zijn door het creëren van een aangename en inspirerende werkomgeving waarin professionaliteit, respect, integriteit, medeverantwoordelijkheid en authenticiteit centrale waarden zijn
 6. Het OLV is een preferentiële partner van verschillende onderwijsinstellingen om voor hun leerlingen en assistenten een boeiende, motiverende en wetenschappelijk onderbouwde opleiding te organiseren
 7. Het OLV trekt met zijn zin voor innovatie, zijn investeringen in up-to-date uitrusting, zijn efficiënte en effectieve processen dynamische en ambitieuze artsen aan die in samenwerking met medewerkers, directie en bestuur van het ziekenhuis hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de patiënt en de maatschappij en in het OLV topzorg aanbieden
 8. Innovatie in de vele deeldomeinen van het ziekenhuis maakt deel uit van het DNA van het OLV en krijgt vorm door de interactie met en de uitbouw van een netwerk van ziekenhuizen, universiteiten, ondernemers, industriële partners en overheidsinstanties. Met zijn innovatie beoogt het OLV een voor de artsen en medewerkers aantrekkelijke omgeving te scheppen om hun professioneel leven in uit te werken met het oog op een optimale zorg voor de patiënt en zijn omgeving.
 9. Het ziekenhuis gaat verantwoord en duurzaam om met de financiële middelen die elke stakeholder ter beschikking stelt en bereidt zich actief voor op de nieuwe financieringsvormen die de komende jaren worden geïntroduceerd
 10. Het OLV streeft door middel van een ziekenhuisfusie tussen het OLV en A.S.Z. naar een state-of the-art, toekomstgericht en binnen het Curoz-netwerk toonaangevend ziekenhuis uit te bouwen in toekomstgerichte infrastructuur op een eengemaakte campus te Aalst
 11. De christelijke mens- en maatschappijvisie van waaruit het OLV is ontstaan, wordt vertaald in beleidskeuzes en de dagelijkse werking van het ziekenhuis.