Peesontsteking aan de elleboog

Inhoudstafel

Peesontstekingen aan de elleboog komen het meest voor aan de buitenzijde van de elleboog en zijn beter bekend als tenniselleboog.

Peesontstekingen aan de binnenzijde van de elleboog zijn beter bekend als golferselleboog doch zijn veel zeldzamer.

Oorzaak

De exacte oorzaak van de aandoening is eigenlijk niet goed gekend. Onderzoek heeft aangetoond dat de peescellen aan hun aanhechting op het bot bindweefsel van een minder goede kwaliteit gaan aanmaken en uiteindelijk afsterven waardoor kleine scheurtjes in de peesaanhechting ontstaan. Peesoverbelasting speelt evenwel een belangrijke rol. Een enkele keer ontstaan de klachten na het innemen van antibiotica (o.a. voor blaasontstekingen).

Doorgaans beginnen de pijnklachten sluimerend waar de pees op het bot vasthecht. Activiteiten zoals wringen of het opheffen van een zwaar voorwerp worden als pijnlijk ervaren.

Diagnose

De diagnose wordt meestal gesteld door het uitvoeren van een echografie van de pees aan de elleboog. Soms wordt ook een NMR onderzoek uitgevoerd.

Behandeling

Bij de behandeling wordt in de eerste plaats getracht de pijnklachten onder controle te brengen door pijnstillers, het aanbrengen van ijs en eventueel het toedienen van een infiltratie met cortisone. Bij sterk uitgesproken pijnklachten wordt soms een gipsverband aangelegd.

Soms wordt een bloedstaal genomen waaruit het plasma en bloedplaatjes worden afgezonderd en dan in de pees worden ingespoten. Deze laatste techniek is veelbelovend doch vrij duur (ca. 300 €, voorlopig geen terugbetaling door het ziekenfonds) en voorlopig zijn er nog geen grote studies die het voordeel van deze techniek boven de klassieke behandeling kunnen aantonen.

Kinesitherapie

Eens de grootste pijnklachten overwonnen zijn wordt getart met een oefenprogramma onder begeleiding van een kinesist. Hierbij wordt de nadruk gelegd op stretching van de pees en op verbeteren van de kracht (“eccentrische oefeningen”). In dit stadium wordt soms ook een tenniselleboogverband voorgeschreven.

Heelkundige ingreep

Indien de klachten van de peesontsteking niet het gewenste effect hebben na een behandeling van ongeveer zes maanden wordt een heelkundige ingreep voorgesteld. Bij een dergelijke ingreep wordt het zieke weefsel in de peesaanhechting weggenomen langs een kleine insnede aan de elleboog of door een kijkoperatie. Beide technieken kunnen in de dagkliniek worden uitgevoerd en hebben een vergelijkbaar resultaat.

Na de ingreep wordt de elleboog in een draagverband geplaatst en na het verwijderen van de hechtingen twee weken later wordt gestart met oefentherapie. De werkongeschiktheid bedraagt ongeveer 2 maanden.