Peesontstekingen en -verkalkingen

De pezen van het schoudergewricht zijn sterk vergroeid met het kapsel. Peesletsels en -aandoeningen komen frequent voor en resulteren in pijn en functiebeperking van de schouder. Peesletsels kunnen ontstaan naar aanleiding van een ongeval of een plotse overbelasting. De schouderpezen kunnen ook langdurig overbelast worden of gewoon ziek worden ten gevolge van slijtage en ouderdom.

In eerste instantie treedt een (tijdelijke) verdikking op van de getroffen pees, al dan niet tezamen met een vochtuitstorting errond. Op langere termijn kunnen ook verkalkingen in de pezen ontstaan. Wanneer kalk plots vrijkomt uit de pees, veroorzaakt dit een hevige ontstekingsreactie met plotse, uitgesproken pijn in de schouder en zelfs de hele arm.

De behandeling van peesletsels en –aandoeningen van de schouder is aanvankelijk steeds afwachtend en symptomatisch. Dit betekent dat pijnstillers en ontstekingsremmers worden voorgeschreven, evenals het vermijden van pijnuitlokkende activiteiten. Kinesitherapie zal de pijn verder verminderen en is belangrijk om eventuele verstijving van het schoudergewricht te vermijden.

Indien deze aanvangsbehandeling onvoldoende effect heeft of bij hevige pijnaanvallen, kan overgegaan worden tot het toedienen van injecties rond de getroffen pees of pezen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van relatief kleine doses corticosteroïden (“cortisone”). Er worden zoveel injecties toegediend als nodig om de pijn te doen verdwijnen, maar zelden meer dan 3 in totaal en met een minimaal interval van 4 weken. Hierdoor kunnen eventuele nevenwerkingen in de meeste gevallen vermeden worden.

Als ook (herhaalde) injecties geen blijvend gunstig resultaat hebben, kan een kijkoperatie van de schouder worden uitgevoerd. Hierbij worden de schouderpezen nauwkeurig geïnspecteerd en wordt het ontstekingsweefsel samen met eventuele verkalkingen weggenomen; tegelijkertijd wordt een deel van het schouderdak boven de pezen afgefreesd om een eventueel conflict op te lossen.

Een kijkoperatie (“arthroscopie”) van de schouder gebeurt onder korte, volledige verdoving. Er is in de meeste gevallen één overnachting in het ziekenhuis om goede pijnstilling en wondverzorging achteraf mogelijk te maken. De patiënt verlaat ’s anderendaags het ziekenhuis met een rustverband, maar er mag onmiddellijk bewogen worden met de arm en schouder volgens de pijnklachten. Soms gebeurt de ingreep via daghospitalisatie. Kinesitherapie is meestal aangewezen en wordt desgevallend voorgeschreven. De gemiddelde arbeidsongeschiktheid bedraagt 4 tot 8 weken.

Hieronder ziet u een video van een klassieke kijkoperatie van de schouder. Door een langdurig wrijvingsconflict tussen de onderzijde van het acromion en de pees, ontstaat ontsteking en pijn. De onderzijde van het acromion wordt enkele millimeters afgefreesd, terwijl de oppervlakkige uitrafeling aan de bovenzijde van de pees wordt bijgewerkt. De ontstoken slijmbeurs wordt weggenomen.

De tweede video toont een kijkoperatie waarbij een verkalking van een van de schouderpezen wordt behandeld.
Eerst wordt de verkalking verwijderd, waarbij de vrijgekomen kalkdeeltjes worden verwijderd. Hierna ontstaat een gedeeltelijk defect in de pees met een losse flap. Met een titanium anker en speciale hechtingsdraden wordt de pees terug vast-gehecht aan het bot.
Op het einde ziet u het resultaat op de radiografie.

Orthopedie brochure Peesontstekingen schouder