Pleurapunctie

Inhoudstafel

Vocht aflaten uit de longvliezen

Een pleurapunctie is een ingreep waarbij een klein buisje tussen de ribben wordt geplaatst om vocht dat zich tussen de longvliezen bevindt te evacueren. Het doel van de pleurapunctie varieert. Soms moet dat om te weten wat er aan de hand is (een diagnostische punctie), soms moet dat omdat het vocht op de longen uw ademhaling belemmert (een evacuerende punctie).

Voorbereiding

Als u bloedverdunners neemt (Marevan – Marcoumar – Sintrom –Plavix - Aspirines) dient u deze minstens 5 dagen voor het onderzoek te stoppen. Ook de bloedverdunnende spuitjes(Fraxiparine en Fraxodi, Clexane, Inohep) mag u de dag van de pleurapunctie niet nemen. U Hoeft niet nuchter te zijn voor deze ingreep.

Verloop van de ingreep

U dient ingeschreven te zijn in het ziekenhuis. Als dat nog niet het geval is, dan kan u dat laten doen op aan de inschrijfbalie in de inkomhal (niveau X-2). Soms gebeurt een pleurapunctie ambulant (u bent dan niet gehospitaliseerd), soms gebeurt de punctie bij iemand die al in het hospitaal ligt.

De behandelkamer bevindt zich op de 5de verdieping (D5 – oudbouw, hospitalisatie longziekten). U kunt zich daar aan de balie aanmelden op het afgesproken uur, als u in het ziekenhuis ligt wordt u er naartoe gebracht. Als u aan de beurt bent, haalt een verpleegkundige u op en brengt u naar de behandelkamer. De arts en/of verpleegkundige leggen u het onderzoek uit en beantwoorden uw vragen.

Vertel uw longarts indien u:

  • allergisch bent voor geneesmiddelen of verdovingsmiddelen,
  • zwanger bent,
  • bloedverdunners (Sintrom, Marevan, Marcoumar, Plavix, Ticlid) of spuitjes (Clexane, Fraxiparine of Fraxodi, Innohep) krijgt. Deze medicijnen moeten meestal immers enkele dagen voor de bronchoscopie gestopt worden teneinde het bloedingsrisico te beperken.

U zult uw bovenlichaam vrij moeten maken, dan wordt u in een comfortabele zittende houding geplaatst waarbij uw armen steun krijgen. De arts zal de huid plaatselijk verdoven, dat kan even prikken. Daarna wordt een klein buisje tussen de ribben geschoven om het vocht af te laten. Afhankelijk van de hoeveelheid vocht duurt deze ingreep tussen de 5-20 minuten.

De nazorg

Als het nodige vocht is afgelaten verwijdert de arts het buisje. Dat doet geen pijn. U krijgt nadien een pleister op de plaats waar de punctie verricht is. Deze mag er na 2 dagen weer af. Als er een evacuerende punctie is gebeurd, dan zal er nog een longfoto genomen worden om te zien of de long goed is opengekomen. Het resultaat Vaak geeft de longarts, die de punctie heeft verricht, u een voorlopige uitleg. Als er staaltjes genomen worden voor onderzoek, dan gaan deze naar het laboratorium. Nadien komt u bij uw behandelende arts voor verdere bespreking.

Wanneer bellen?

Een pleurapunctie kan een enkele keer complicaties geven. U wordt sowieso na de procedure even geobserveerd in het ziekenhuis. In geval van aanhoudende pijn, kortademigheid of hevig bloedbraken na het onderzoek, moet u ons bellen.

Facturatie

De facturatie gebeurt conform de wettelijke bepalingen gedefinieerd in het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen voor 2012 afgesloten op 22/12/2011.

Vragen?

Als u vragen heeft of problemen, kan u deze aan de verpleegster of arts stellen. U kan ons ook altijd bellen. U kan het longartsenteam als volgt bereiken :

  • Van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.30 uur, via telefoonnr 053-724289.
  • Buiten deze tijden kunt u in geval van nood contact opnemen met de telefooncentrale van het ziekenhuis, telefoon 053-724111 en dan vraagt u naar de dienstdoende longarts.

Pneumologie brochure + IC pleurapunctie