Rotatorcuffscheuren

Inhoudstafel

Uw orthopedisch chirurg heeft een scheur van een of meerdere belangrijke pezen van uw schouder vastgesteld. Hierdoor zijn pijn en functieverlies ontstaan, die kunnen verholpen worden met een heelkundige ingreep.

PLANNING VAN DE OPERATIE

Een operatiedatum wordt vastgelegd op het secretariaat orthopedie. Dit kan telefonisch of electronisch op onderstaande nummers en e-mail adressen:
Secretariaat orthopedie AALST: 053 72 43 75 of orthopedie.aalst@olvz-aalst.be
Secretariaat orthopedie ASSE: 02 300 63 30 of orthopedie.asse@olvz-aalst.be
Secretariaat orthopedie NINOVE: 054 31 20 60 of orthopedie.ninove@olvz-aalst.be

VOORBEREIDING 

Elke patiënt wordt voor een ingreep onderworpen aan een risico-analyse (zgn. pre-operatief assessment). Indien hieruit zou blijken dat bijkomende onderzoeken zoals bloedonderzoek, ECG of andere aangewezen zijn, zal dit aan u uitgelegd worden.
Indien u bloedverdunnende medicatie inneemt, dient deze een week vooraf gestopt te worden of eventueel vervangen door een ander product. Dit wordt desgevallend duidelijk vooraf afgesproken.
Voor de operatie dient u 6 uur nuchter te zijn. Dit wil zeggen: niet eten en niet drinken, liefst ook niet roken. Uw normale medicatie (behalve bloedverdunners) mag u wel innemen met een kleine hoeveelheid water. Breng de dag van de operatie geen crèmes of lotions aan op de huid van de schouderstreek. U verblijft standaard 1 nacht (soms 2) in het ziekenhuis.
Spreek af met een chauffeur die u de dag van de operatie naar het ziekenhuis en ‘s anderendaags terug naar huis kan brengen. U zal de eerste 6 weken niet zelf kunnen autorijden.

UW VERBLIJF IN HET ZIEKENHUIS

Opname de dag van de operatie op het afgesproken uur via de opnamedienst met behulp van uw identiteitskaart. Breng eventueel ook de kaart van uw hospitalisatieverzekering mee. Breng nooit waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis! In de mate van het mogelijke wordt steeds rekening gehouden met uw kamerkeuze, maar afhankelijk van de ziekenhuisbezetting is er helaas niet altijd een éénpersoonskamer beschikbaar als u hierom zou verzocht hebben, waarvoor onze excuses.
De ochtend na de operatie krijgt u bezoek van uw chirurg en/of zijn assistent. Hij zal u het verloop van de operatie vertellen en verdere afspraken maken. Indien u nog attesten of verzekeringspapieren nodig heeft, gelieve dit tijdig te vragen. Na de wondverzorging en het aankleden, bent u klaar om naar huis te gaan. U kan ook blijven tot na het middagmaal.

EENS U TERUG THUIS BENT

Tenzij anders afgesproken wordt, dient u het schouderverband 4 tot 6 weken te dragen, ook ‘s nachts. U mag dit wel afdoen om u te wassen en om te kleden. U draagt dit verband steeds boven de kleding. De wondjes vereisen geen speciale verzorging zolang de kleine verbanden niet loskomen. Met de speciale verbanden kan u douchen, maar niet baden. Haal de voorgeschreven medicatie af bij uw apotheek: het zijn krachtige pijnstillers die enkele weken moeten ingenomen worden om de pijnklachten onder controle te houden. Vermijd de (langdurige) inname van ontstekingsremmers (NSAID) aangezien deze de peesheling kunnen vertragen.
Zodra het praktisch haalbaar is, dient de kinesitherapie opgestart te worden om verstijving van de schouder tegen te gaan. Hiervoor krijgt u een voorschrift mee bij ontslag uit het ziekenhuis. U kiest uw kinesitherapeut uiteraard zelf.

POST-OPERATIEVE CONTROLES

De hechtingen kunnen na 10 dagen verwijderd worden door uw huisarts (indien nodig: soms worden hechtingen in de huid gebruikt die niet moeten verwijderd worden). Uw controle bezoeken in het ziekenhuis worden standaard gepland op volgende tijdstippen: (2 weken,) 6 weken en 3 maanden na de ingreep. Soms wordt een extra tussentijdse evaluatie gemaakt indien dit zou nodig zijn. 

BIJ PROBLEMEN

Aarzel niet bij ongerustheid of vragen het secretariaat orthopedie te contacteren via een van de bovenvermelde telefoonnummers. Buiten de kantooruren kan u ook steeds terecht op de spoedgevallen afdelingen op de campus Aalst of Asse. Bedenk echter dat vele praktische problemen ook door uw huisarts kunnen opgelost worden (u krijgt bij uw ontslag uit het ziekenhuis onmiddellijk een gedetailleerd verslag).

OPERATIE

Een kijkoperatie van de schouder gebeurt onder gecombineerde verdoving. Dit wil zeggen dat voor de operatie een injectie in de halsstreek wordt toegediend om de schouder te verdoven. Net voor de operatie wordt u volledig in slaap gebracht op de operatietafel.

Tijdens de ingreep worden enkele incisies van 1 cm gemaakt rond het schoudergewricht. Hierlangs wordt een speciale cameralens ingebracht om de binnenkant van de schouder te kunnen bekijken. Nadat de gescheurde peesranden werden gestabiliseerd, wordt de pees terug aan het bot vastgemaakt dmv botplugjes met draden.

U wordt terug wakker in bed met de arm in een verband. Het duurt een uurtje voor u terug goed wakker bent en naar uw kamer terugkeert. De anesthesist beslist hierover.

DUBBELE VERDOVING
Eerst worden via een prik in de hals de zenuwen van de schouderregio verdoofd. Bij het opzoeken van deze zenuwen, wordt een zenuwstimulator gebruikt die schokken kan uitlokken in de arm. Dit is vervelend, maar bijna pijnloos.

SCHROEFANKER
De gebruikte implantaten in titanium en PEEK worden in het bot van de bovenarm geschroefd. Er is geen afstoting van deze materialen en dus mogen deze ankers voor altijd ter plaatse blijven.

DE HECHTING
De hechtingsdraden van de ankers worden door de pees gevoerd en daar na geknoopt, waardoor de pees terug tegen het bot wordt getrokken. Bij de nieuwste techniek worden aan de buitenzijde zelfs geen knopen meer geplaatst.

VAAK GESTELDE VRAGEN

Is een hechting via kijkoperatie even sterk als de klassieke, open peeshechting ?
Lange tijd werd hierover getwijfeld, maar sinds enkele jaren zijn de wetenschappelijke studies het hierover eens. Een arthroscopische hechting met de moderne implantaten en technieken is even efficiënt en sterk als de klassieke, open peeshechting.

Waarom een kijkoperatie in plaats van een open ingreep ?
Met een kijkoperatie werkt de chirurg onder vergroting en kan het herstel nauwkeuriger worden uitgevoerd; bovendien moeten geen spieren losgemaakt of doorgesneden worden om toegang tot het schoudergewricht te krijgen. Hierdoor wordt de hospitalisatieduur verkort, wordt het infectie risico sterk verlaagd, kan sneller begonnen worden met mobilisatie van het schoudergewricht en uiteraard is er ook een belangrijk esthetisch voordeel omdat een groot litteken vermeden wordt.

Wat is de kostprijs van de operatie ?
De exacte kostprijs van een operatie blijft moeilijk te voorspellen en is afhankelijk van vele factoren. De erelonen van de operatie zijn conform de nomenclatuur van het RIZIV., tenzij u een éénpersoonskamer verkiest. Sinds begin 2012 voorziet de ziekteverzekering een veel betere terugbetaling van de implantaten, waardoor de totale kostprijs van de ingreep sterk is gedaald voor de patiënt. Een hospitalisatieverzekering kan bovendien het persoonlijk aandeel terugbetalen. Alle informatie met betrekking tot kosten verbonden aan hospitalisatie kan u bekomen bij het OLV ziekenhuis (zie website voor meer informatie).

Hoe verloopt het herstel van mijn schouder na een peeshechting ?
U dient 4-6 weken te rusten in een verband. Tijdens deze periode mag u zelf, actief dus, de arm niet opheffen (lichte bewegingen kunnen geen kwaad). Zodra het verband wordt uitgelaten, treedt een geleidelijk herstel van de actieve beweeglijkheid op. Na 6 tot 8 weken kunnen de meeste mensen terug lichte huishoudelijke activiteiten gedurende korte tijd uitoefenen en zelf autorijden. De totale revalidatieduur bedraagt evenwel minstens 4 maanden.

Orthopedie brochure Rotatorcuff hechting

Afdelingsbrochure orthopedie (niet digitale versie)