Diensthoofd

Laat alle artsen zien die hier werken

Patiënten die verwezen werden met slaapproblemen kunnen zich aanmelden op het slaaplabo, waar ze een afspraak kunnen maken met een van de teamleden. Naar gelang de verwijzing zal dit in eerste instantie meestal, zij het niet uitsluitend, bij de neuroloog of longarts zijn.

Na een eerste contact kan de arts indien nodig een slaaponderzoek voorschrijven. Er zijn een aantal types van slaaponderzoeken (zie hieronder). Meestal is voor deze onderzoeken één overnachting in het ziekenhuis nodig.

Respecteer uw afspraak

Als u zich niet kan aanbieden om de afgesproken datum, gelieve dan zo snel mogelijk het secretariaat (zie hierboven) te verwittigen (uiterlijk 24 uur voor de geplande opname). In geval van allerlaatste wijziging na 17u of in het weekend, bel het slaaplabo (053/72 70 39).
Wanneer u de afspraak niet (tijdig) hebt geannuleerd, zal u annulatiekosten van 50 euro worden aangerekend.

Hoe verloopt een test op het Slaaplabo?

Begin februari 2023 verhuisde het slaaplabo van het OLV Ziekenhuis in Aalst naar een andere vleugel van het gebouw. Om na te gaan of alle apparatuur na de verhuis terug perfect stond afgeregeld, volgden een aantal medewerkers van het slaaplabo zelf het hele traject alsof ze patiënt waren. In deze korte video kunt u goed het verloop volgen.

Medische behandeling

Voor een aantal patiënten is verdere medische behandeling van de slaapstoornissen aangewezen. Obstructief slaapapnoesyndroom wordt meer in detail besproken onder het hoofdstuk ziektebeelden. Een grote groep patiënten lijdt echter aan wat men ‘psychofysiologische insomnie’ noemt (dit is het soort van slaapprobleem, waarvoor men niet meteen kan terugvallen op medische behandelingen). Voor deze mensen is een cognitief gedragstherapeutisch programma het meest effectief gebleken. Een teamlid van het slaapcentrum kan hiervoor verwijzen naar de psycholoog. Het programma voor behandeling van slaapstoornissen bij de psycholoog is een gestructureerd gedragstherapeutisch groepsprogramma dat werd ontwikkeld door verschillende Vlaamse en buitenlandse universiteiten en slaapcentra en onder voortdurende wetenschappelijke follow-up staat. Ook individuele programma’s of psychotherapie kunnen worden aangeboden.

In teambesprekingen wordt de evolutie van de patiënt en van de lopende programma’s door het slaapcentrum opgevolgd.

Pneumologie brochure slaaplabo quadri