Sluiten van een ASD of PFO

Inhoudstafel

Wat?

Een ASD (afkorting van Atriaal Septum Defect) of een PFO (afkorting van de Engelstalige term 'Patent Foramen Ovale) is een aangeboren opening in het tussenschot tussen de boezems (de voorkamers) en het hart. Op die manier vermengen zich zuurstofarm en zuurstofrijk bloed.

Bij een ASD stroomt het bloed daarbij van de rechter- naar de linkerboezem, bij een PFO stroomt het bloed van de linker- naar de rechterboezem.

Door deze aangeboren opening te sluiten, kan het probleem worden opgelost.         

Voorbereiding

U mag 4 uur voor het onderzoek niet meer eten, drinken of roken.

Uw cardioloog informeert u of, en zo ja welke medicijnen u voorafgaand aan de ingreep niet mag nemen.

Voorafgaand aan het onderzoek neemt de verpleegkundige een echocardiogram van uw hart.

Ingreep

De ingreep gebeurt onder volledige verdoving.

  • Via uw liesslagader brengt de cardioloog de katheter (een dun, flexibel buisje) naar uw hart
  • Via de katheter brengt hij een soort ‘parapluutje’ aan ter hoogte van de opening.

De ingreep duurt om en bij 1 uur.

Nazorg

U moet na het ontwaken 4 uur stilliggen om bloeding in de liezen te vermijden.

Na de ingreep wordt opnieuw een echocardiogram van uw hart gemaakt.

Uw hartslag, bloeddruk en temperatuur worden goed opgevolgd.

Dezelfde dag nog of de volgende dag mag u naar huis.

Thuis moet u een aantal regels opvolgen:

  • De cardioloog informeert u welke medicijnen u moet nemen.
  • Na 4 dagen mag u opnieuw een bad nemen.
  • Gedurende een week na de ingreep mag u niet sporten of zware gewichten heffen.