Starre bronchoscopie

Inhoudstafel

Wat is een starre bronchoscopie ?

Een starre bronchoscopie is een onderzoek van de binnenkant van de luchtwegen (bronchi) en gebeurt met een starre bronchoscoop. Dit is een niet-buigzame camera waarbij door middel van een lens en een lichtbron de luchtwegen inwendig worden onderzocht en vaak ook behandeld. Het onderzoek gaat door onder algemene narcose in het operatiekwartier.

Voorbereiding voor een starre bronchoscopie

Uw arts heeft geoordeeld dat een starre bronchoscopie bij u noodzakelijk is. Dit kan zijn omdat er een diagnostisch probleem is, maar mogelijks ook omdat een behandeling enkel via deze weg kan gerealiseerd worden. De arts zal steeds de voordelen, de nadelen en de risico’s van een starre bronchoscopie grondig met u doorpraten. U wordt of de avond voor de ingreep of de dag zelf opgenomen in het ziekenhuis. De anesthesist zal u ook altijd een bezoek brengen om te kijken of de narcose veilig kan gebeuren.

Voor een starre bronchoscopie moet u nuchter zijn. Voor een onderzoek in de voormiddag mag u de avond voordien vanaf 24.00 uur niet meer eten of drinken. Als het onderzoek in de namiddag is geboekt, mag u een klein ontbijt nemen. Nadien mag u niets meer eten of drinken. Medicijnen mag u wel innemen met wat water. Ingeademde medicijnen zoals puffs (zoals Duovent, Seretide, Symbicort, Foradil, Qvar) kan u zonder meer gebruiken. U mag 24 uur voor het onderzoek absoluut niet meer roken. Zeg het aan uw longarts indien u allergisch bent voor geneesmiddelen of verdovingsmiddelen. Zeg het ook indien u zwanger bent. Als u bloedverdunners neemt (zoals Marevan – Marcoumar – Sintrom – Plavix – Xarelto) dient u deze minstens enkele dagen voor het onderzoek te stoppen, en dit steeds in overleg met uw arts. Ook bloedverdunnende spuitjes mag u de avond voor, of de dag van het onderzoek niet gebruiken. De reden hiervan is het bloedingsrisico te beperken (in het geval stukjes weefsel moeten worden genomen voor onderzoek). Als u aspirine neemt moet u dit ook aan de arts vertellen.

Waar moet u zijn voor een starre bronchoscopie ?

Indien u niet bent gehospitaliseerd, dient u zich op de afgesproken datum te melden aan de inschrijfbalie in de inkomhal (niveau X-2). U zegt er dat u komt voor een procedure op de dienst longziekten en dat u daarvoor moet worden opgenomen. Vandaar zult u worden doorverwezen naar de afdeling longziekten waar u een kamer krijgt (D5 – oudbouw, hospitalisatie longziekten). U kan zich daar aan de balie aanmelden en de endoscopieverpleegkundige zal u naar uw kamer brengen.

Verloop van een starre bronchoscopie

Een starre bronchoscopie gebeurt onder algemene verdoving (narcose) in het operatiekwartier. De anesthesist zal u voor de ingreep uitleg geven hoe u in slaap wordt gedaan. Tijdens het onderzoek zal de longarts dan de ingrepen doen die vooraf met u besproken zijn.

Na het onderzoek

U blijft na de ingreep nog even op de ontwaakzaal. Soms moet u daar blijven overnachten, afhankelijk van hoe het herstel verloopt. Nadien gaat u terug naar de afdeling longziekten.

De risico’s

Zoals elke ingreep is ook een starre bronchoscopie en de bijbehorende narcose niet vrij van enige risico’s. Deze risico’s worden vooral bepaald door uw algemene conditie en ook door de reden waarvoor u een starre scopie hoeft te ondergaan. Deze risico’s (voornamelijk bloeding, infectierisico, pijn) worden altijd vooraf met uw behandelend arts besproken. Er zal ook altijd vooraf een beleidsplan worden opgesteld ingeval zich complicaties voordoen.

Facturatie

De facturatie gebeurt conform de wettelijke bepalingen gedefinieerd in het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen voor 2013-2014 afgesloten op 23/1/2013. Indien u een hospitalisatieverzekering heeft moet u dit melden. De arts zal de documenten invullen. Afhankelijk van uw polis zullen de gebruikte materialen/medicijnen vergoed worden.

Wanneer bellen?

Endo-echografie kan een enkele keer complicaties geven. In het zeldzame geval van aanhoudende pijn of hevige kortademigheid of veel bloedhoesten, moet u ons bellen.

Vragen

Als u vragen heeft, kan u die altijd aan de dienstdoende zaal-assistent of het verantwoordelijke staflid stellen.

Pneumologie brochure + IC starre bronchoscopie