Thoracoscopie

Inhoudstafel

Een thoracoscopie wordt verricht, omdat men vocht tussen de longbladen heeft, of omdat men een pneumothorax (=klaplong) heeft. De longarts of de longchirurg kan door middel van dit onderzoek de longen en borstwand bekijken, en zo te weten komen wat de oorzaak van de klachten is.

De voorbereiding

Men hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn, tenzij de arts beslist dat een algemene verdoving verricht zal worden. Bloedverdunnende middelen moeten vooraf onderbroken worden.

Het onderzoek

De patiënt wordt met bed overgebracht naar de onderzoekkamer. Nadat de patiënt op de zij gelegd wordt, worden er steriele doeken gelegd. De patiënt heeft ondertussen een infuus om eventuele noodzakelijke medicijnen gemakkelijk te kunnen toedienen. De longarts geeft een plaatselijke verdoving, voordat een kleine incisie van 2 tot 3 cm (=sneetje) in de huid wordt gemaakt. Door middel van een buisje met een lampje eraan kan de longarts de longen en de borstwand bekijken en kan er eventueel een stukje weefsel voor verder onderzoek worden weggenomen. Dit laatste kan kortdurend pijnlijk zijn. De longarts laat door het sneetje heen een dunne drain (=slang) achter. De top van de drain ligt tussen de longbladen. De drain wordt met een hechting vastgemaakt en rondom afgeplakt. De totale duur van het onderzoek is ongeveer 30-45 minuten. Daarna gaat de patiënt weer terug naar de afdeling. Tijdens dit onderzoek, of soms op een ander moment, kan medicatie toegediend worden via de drain.

De nazorg

Op de afdeling wordt de drain op een zuigpomp aangesloten, die vocht en lucht continu wegzuigt. Daardoor gaan de longbladen weer tegen elkaar aanliggen. Om te zien of de drain goed geplaatst is, en de long zich ontplooit, wordt er nog een longfoto gemaakt. Het is belangrijk dat de patiënt met de drain toch goed de arm en schouder blijft gebruiken, hoewel dit wat gevoelig kan zijn. De arts beslist of bedrust noodzakelijk is. Men kan niet douchen met de drain ter plaatse. Na verloop van tijd, meestal na 3-5 dagen, wordt de drain verwijderd en het gaatje gedicht met een krammetje of met een hechtdraad. De duur van het gehele onderzoek en het verblijf in het ziekenhuis hangen af van de bevindingen van het onderzoek en de snelheid van ontplooien van de long. De ziekenhuisopname varieert in het algemeen van 1 tot 2 weken. Het onderzoek wordt als belastend ervaren.