Thuismedicatie

Inhoudstafel

Om u goed te kunnen behandelen en verzorgen, moeten onze zorgverleners weten welke medicatie u thuis neemt. Breng daarom altijd een actueel medicatieschema mee naar het ziekenhuis.

Wat is een medicatieschema?

Een medicatieschema is een duidelijk en volledig overzicht van alle medicatie die u neemt:

  • Medicatie die u regelmatig neemt
  • Medicatie die u maar één keer per week of per maand neemt
  • Puffers
  • Oogdruppels
  • Medicatie die u zonder voorschrift bij de apotheker koopt.
  • Enz.

Daarnaast bevat het medicatieschema ook het tijdstip en de dag van inname. Vermeld in het schema ook welke geneesmiddelen u niet verdraagt of waar u allergisch aan bent.

Een volledig medicatieschema bevat ook de contactgegevens van uw huisarts en/of huisapotheker. Zo kunnen wij hen bij vragen en/of onduidelijkheden contacteren.

Een medicatieschema invullen

U kunt een medicatieschema krijgen bij uw huisarts of apotheker. U kan ook zelf een medicatieschema opstellen. Download onderaan deze webpagina een leeg medicatieschema. 

Vraag eventueel hulp aan een familielid, een thuisverpleegkundige, uw apotheker of uw huisarts.

Bewaar het ingevulde schema in uw portefeuille, handtas of gsm. Zo hebt u het bij de hand als u onverwachts naar het ziekenhuis moet vertrekken.

Extra belangrijk bij COVID-19

Als u met een vermoeden van COVID-19 naar de Spoedgevallendienst komt, is het extra belangrijk om aan het medicatieschema te denken. In deze uitzonderlijke situatie mag er niemand bij de patiënt blijven die ons informatie kan geven. Een correct ingevuld medicatieschema is dus van levensbelang.

Ziekenhuisopname

De thuismedicatie die u tijdens de opname verder moet nemen, wordt geleverd door de ziekenhuisapotheek. Het ziekenhuis beschikt over een eigen gamma aan geneesmiddelen. Het kan dus gebeuren dat u een geneesmiddel krijgt dat er anders uitziet of een andere naam heeft dan de medicatie die u thuis neemt maar met exact dezelfde werking.

Het is mogelijk dat uw medicatie tijdens de opname aangepast moet worden. Spreek gerust uw behandelende arts of een verpleegkundige aan indien u daar vragen over heeft.

Neem tijdens uw opname nooit medicatie in zonder toestemming van uw arts.

Ontslag uit het ziekenhuis

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een nieuw en eventueel aangepast medicatieschema. Dit schema wordt met u overlopen voordat u het ziekenhuis verlaat.

Breng uw huisarts en apotheker op de hoogte van elke wijziging aan uw medicatieschema.

Bij ontslag krijgt u voor maximum één dag medicatie mee uit het ziekenhuis. Kijk na of u voldoende voorschriften heeft om de behandeling thuis verder te zetten. Indien uw thuismedicatie tijdens uw ziekenhuisverblijf op de verpleegpost werd bewaard, dan krijgt u die terug mee wanneer u het ziekenhuis verlaat.

Formulier Thuismedicatie - Medicatieschema