Inderdaad.

Het algemene principe is dat u voor een raadpleging bij een arts in het OLV Ziekenhuis vooraf een afspraak moet vastleggen (behalve -uiteraard- wanneer u naar de Spoeddienst komt). Het is eveneens de regel dat u zich bij aankomst in het ziekenhuis inschrijft. Voor raadplegingen volstaat het meestal om u met uw EID-kaart te registreren aan de kiosk, zodat u niet hoeft aan te schuiven aan een inschrijfbalie.

Hetzelfde geldt trouwens voor elk ambulant bezoek - dus ook voor onderzoeken of behandelingen waarvoor u niet in het ziekenhuis wordt opgenomen, maar meteen terug naar huis kunt. (Er zijn slechts enkele uitzonderingen op dit principe, maar als die voor u gelden, dan zal uw arts dat vooraf aan u meedelen).

Meer info.