Bij uw aankomst schat een verpleegkundige de ernst van de situatie in. Dat gebeurt aan de hand van een internationaal erkende en gevalideerde methodologie voor triage. Er is dus geen willekeur!

Patiënten worden in de dienst Spoedopname niet onderzocht in volgorde van hun aanmelding, maar wel in volgorde van dringendheid of ernst van hun toestand.

Na de triage zorgt  de verpleegkundige dat u begeleid wordt naar de onderzoeklokalen.

Wij proberen iedereen zo snel mogelijk te helpen, maar het blijft mogelijk dat u met de patiënt dient te wachten in de wachtzaal. In eerste instantie zal u door een spoedarts worden onderzocht. Mogelijk zijn er aanvullende onderzoeken (beeldvorming, labo,...) nodig. Of de spoedarts kan oordelen dat een andere medische specialist dient ingeschakeld te worden in het belang van de patiënt. Dat vergt uiteraard tijd...

Wij vragen hiervoor graag uw begrip. Vraag gerust aan de verpleegkundige naar de reden van de wachttijd en de verwachte duur van de wachttijd.

Bekijk het filmpje over triage voor meer toelichting