Bariatrische heelkunde

Bariatrische heelkunde, wordt ook wel ook wel obesitaschirurgie genoemd. Het verwijst naar de tak van de heelkunde die zich bezighoudt met de heelkundige behandeling van zwaarlijvigheid of obesitas.

Wat is zwaarlijvigheid?

Men spreekt van overgewicht wanneer de BMI (= body mass index) > 25, van zwaarlijvigheid of obesitas bij een BMI > 30. Deze obesitas noemt men “morbide of ziekelijk” vanaf een BMI > 40. (BMI = gewicht in kg/ (lengte in m)² ). Dit wil zeggen dat ten gevolge van dit overgewicht de gezondheid flink belast wordt, met risico voor:

  • suikerziekte (diabetes type II)
  • hoge bloeddruk
  • hartaandoeningen (vb. infarct, hartfalen,..)
  • longaandoeningen, slaapapneu-syndroom (tijdens de slaap wordt de adem te lang ingehouden waardoor de slaapkwaliteit slecht wordt en dus vermoeidheid optreedt overdag)overbelasting van rug (wervelzuil) en gewrichten
  • te hoge bloedwaarde van cholesterol en vetten (triglyceriden) leververvetting
  • hogere kans op kanker
  • depressie
  • reflux (zuurbrand)
  • huidaandoeningen, enz… .

Wat is de behandeling van zwaarlijvigheid?

De behandeling van zwaarlijvigheid is in de eerste plaats niet-heelkundig en is dan gebaseerd op dieetmaatregelen enerzijds en meer lichaamsbeweging anderzijds. Dit laatste gebeurt best door verandering van levensgewoonten en dan pas door extra te sporten.
Voor meer informatie over obesitas kan u ook de website van de obesitaskliniek raadplegen.


Indien u belangrijk overgewicht heeft en dieet- en andere maatregelen onvoldoende (lang) effect hebben kan eventueel een vermageringsoperatie (= een bariatrische ingreep) worden overwogen. Bespreek eerst met uw huisarts of dit voor u een goede optie is. Hij zal u ook kunnen vertellen of u hiervoor in aanmerking komt. Uw chirurg zal u dan verder uitgebreide uitleg verschaffen. De bedoeling van elke vermageringsoperatie is om uiteraard het lichaamsgewicht maar ook en vooral de hiermee gepaard gaande gezondheidsproblemen (zie hierboven) te verlagen.

Meer informatie vindt u in onze patiëntenbrochure (zie hieronder).

Algemene heelkunde brochure bariatrische heelkunde

Laparoscopische gastric bypass