Hartoperaties

Het OLV Ziekenhuis in Aalst geniet van een sterke reputatie op het vlak van hartoperaties

De meest frequent voorkomende hartoperaties betreffen overbruggingen (bypass) van aangetaste kransslagaders en herstellen of vervangen van beschadigde hartkleppen.

Elk patiëntendossier wordt besproken in een wekelijks multidisciplinair overleg met het 'hartteam". Daarin zijn zowel hartchirurgen als cardiologen betrokken. Ook de patiënt zelf wordt telkens nauw betrokken bij de beslissing over de meest aangewezen ingrepen. Een correcte, volledige en bevatbare informatie is daarbij essentieel. Daarom werden een aantal informatiebrochures ontwikkeld, die u hieronder kunt downloaden. Uiteraard blijft het directe gesprek tussen arts en patiënt onvervangbaar.

Overbruggingsoperaties

Cardiovasculaire heelkunde brochure hartoperatie

Cardiovasculaire heelkunde brochure OPCAB

Cardiovasculaire heelkunde brochure bypasschirurgie

Cardiovasculaire heelkunde brochure MIDCAB

Hartklepoperaties

Cardiovasculaire heelkunde brochure klepoperaties

Een gespecialiseerde hospitalisatieafdeling

Afdelingsbrochure Cardiovasculaire - en Thoracale heelkunde (digitale versie)

Aanverwante artikels

20 jaar percutane hartklepchirurgie (OLV Inside Out dec 2017)

Left Ventricular Assist Devices