Echo-endoscopie (EBUS)

Inhoudstafel

Wat is een EBUS – onderzoek ?

Een EBUS staat voor endo-bronchiale ultrasonografie. Dit betekent dat de longarts bij u een inwendige echografie van de longen wil doen. Bij een EBUS wordt via de mond een klein soepel slangetje met een echo-apparaatje in de luchtpijp gebracht. Met geluidsgolven worden gedetailleerde opnames gemaakt. Via een beeldscherm bekijkt de arts zo de lymfeklieren van de longen en kan hij zien of er afwijkingen zijn.

Voorbereiding voor een EBUS – onderzoek

Voor het EBUS onderzoek moet u nuchter zijn. Voor een onderzoek in de voormiddag mag u de avond voordien vanaf 24.00 uur niet meer eten of drinken. Als het onderzoek in de namiddag is geboekt, mag u een klein ontbijt nemen. Nadien mag u niets meer eten of drinken. Medicijnen mag u wel innemen met wat water. Ingeademde medicijnen zoals puffs (zoals Duovent, Seretide, Symbicort, Foradil, Qvar) kan u zonder meer gebruiken. U mag 24 uur voor het onderzoek absoluut niet meer roken. Zeg het aan uw longarts indien u allergisch bent voor geneesmiddelen of verdovingsmiddelen. Zeg het ook indien u zwanger bent. Als u bloedverdunners neemt (zoals Marevan – Marcoumar – Sintrom – Plavix – Xarelto) dient u deze minstens enkele dagen voor het onderzoek te stoppen, en dit steeds in overleg met uw arts. Ook bloedverdunnende spuitjes mag u de avond voor, of de dag van het onderzoek niet gebruiken. De reden hiervan is het bloedingsrisico te beperken (in het geval stukjes weefsel moeten worden genomen voor onderzoek). Als u aspirine neemt moet u dit ook aan de arts vertellen. Wanneer dit onderzoek ambulant (=niet gehospitaliseerd) gebeurt, vergeet dan niet uw foto’s van de longen mee te brengen indien deze niet in het OLV Ziekenhuis zijn genomen.

Reiniging van de scopen

Alle endoscopen in het OLV Ziekenhuis worden onmiddellijk na elk gebruik gereinigd en gedesinfecteerd conform de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en andere recente aanbevelingen. De hulpmiddelen voor reinigen en desinfecteren worden daarbij slechts eenmalig gebruikt. De dienst Ziekenhuishygiëne van het OLV Ziekenhuis heeft de reiniging en desinfectie van endoscopen altijd al als een cruciale fase in de zorgverlening beschouwd en volgt de materie dus al jarenlang van nabij op. De Centrale Sterilisatieafdeling (CSA) van het OLV Ziekenhuis heeft de procedures voor het reinigen en desinfecteren van endoscopen stelselmatig verder verscherpt, zodat dit ook voor de verfijnde endoscopen van de nieuwste generatie – die moeilijker te reinigen en desinfecteren zijn – op een veilige en kwalitatieve manier gebeurt. Tevens heeft het OLV Ziekenhuis op alle betrokken campussen aanzienlijk geïnvesteerd in de apparatuur en infrastructuur voor het reinigen en desinfecteren van endoscopen. Deze procedure geldt in alle campussen van het OLV Ziekenhuis waar endoscopen worden gebruikt, en geldt ook voor alle medische diensten die deze toestellen hanteren.

Vervoer?

U krijgt voor het onderzoek een medicijn waardoor u tijdens het onderzoek slaperig bent. U mag daarom na afloop van het onderzoek beslist geen auto rijden. Wij adviseren u vooraf te regelen dat iemand u naar huis kan begeleiden. Wij kunnen ook een taxi voor u bellen.

Waar moet u zijn voor het EBUS-onderzoek?

Indien u niet bent gehospitaliseerd, dient u zich op de afgesproken datum te melden aan de inschrijfbalie in de inkomhal (niveau X-2). Daar zegt u dat u komt voor een endoscopie van de longen. Vandaar zal u naar de dagkliniek worden doorverwezen (niveau X+3). De medewerkster zal u naar uw kamer brengen en een infuus laten plaatsen.

Verloop van het EBUS-onderzoek?

Als u aan de beurt bent, haalt een verpleegkundige u op en brengt u naar de onderzoekskamer (deze bevindt zich op D+5). De arts en/of verpleegkundige leggen u het onderzoek uit en beantwoorden uw vragen. Ze zullen u vragen dit informatie formulier te lezen en te ondertekenen. Zij zullen u ook vragen of u allergisch bent voor bepaalde medicamenten. Als u een kunstgebit draagt of oorbellen in heeft, moet u deze uitdoen. Met een spray wordt de keel verdoofd. Hierna komt u op uw rug op een onderzoektafel te liggen. De arts zal u een verdovend medicijn toedienen, u gaat er niet van slapen, maar wordt er wel rustig van. Er wordt dus geen algemene verdoving toegediend voor dit onderzoek. Als het onderzoek begint, wordt een soepele slangetje (echo-endoscoop) via uw mond heel voorzichtig in de keel gebracht. Een bijtring beschermt uw tanden en het toestel. De arts druppelt via de echo-scoop nog wat verdoving op de stembanden en schuift dan het toestel tot in de luchtpijp. Dit is niet echt pijnlijk maar wel kort even een onprettige ervaring omdat u hierbij wat kan hoesten. De luchtwegen blijven voldoende vrij, zodat u rustig kan blijven ademen. Via het echo-apparaatje op de slang kan de arts op een beeldscherm de lymfeklieren tussen de longen bekijken. Tijdens het onderzoek kan het nodig zijn een stukje weefsel weg te nemen (punctie) voor onderzoek in het laboratorium. Hier voelt u niets van. Wanneer de arts klaar is, wordt de slang voorzichtig uit uw mond gehaald. Het onderzoek duurt in totaal 15 tot 30 minuten.

Na het EBUS-onderzoek

Uw keel kan na het onderzoek wat rauw aanvoelen. Soms kan u wat bloed ophoesten, dat is niet verontrustend als dit maar enkele spatjes zijn. ’s Avonds kan er wat koorts zijn, dat mag u tegengaan met paracetamol. U mag ook niet eten of drinken, tot u weer normaal kan slikken. Dit duurt circa een uur. Na het onderzoek blijft u nog ongeveer een uur ter observatie in op het dag-hospitaal; daarna gaat u naar huis. Het kalmeringsmiddel dat is toegediend, beïnvloedt uw reactievermogen. U mag de rest van de dag geen autorijden.

Het resultaat

De arts die het onderzoek heeft uitgevoerd, vertelt u meteen na afloop een eerste resultaat. Als er bij u een stukje weefsel is weggenomen voor nader onderzoek in het laboratorium, krijgt u de uitslag daarvan bij de volgende raadpleging.

Facturatie

De facturatie gebeurt conform de wettelijke bepalingen gedefinieerd in het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen dat jaarlijks wordt afgesloten. Indien u een hospitalisatieverzekering heeft moet u dit melden. De arts zal de documenten invullen. Afhankelijk van uw polis zullen de gebruikte materialen/medicijnen vergoed worden

Wanneer bellen?

Endo-echografie kan een enkele keer complicaties geven. In het zeldzame geval van aanhoudende pijn of hevige kortademigheid of veel bloedhoesten, moet u ons bellen.

Vragen

Als u vragen heeft of problemen, kan u deze aan de verpleegster of arts stellen, u kan ons ook altijd bellen. U kan het longartsenteam als volgt bereiken :

  • Van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur, via telefoonnr 053-724289.
  • Buiten deze tijden kan u in geval van nood contact opnemen met de telefooncentrale van het ziekenhuis, telefoon 053-724111 en dan vraagt u naar de dienstdoende longarts.

Pneumologie brochure + IC EBUS