Gezinsondersteuning in de oncologie

Zorgenvriendjes

Wanneer iemand binnen een gezin kanker krijgt, heeft dat niet alleen invloed op diegene die ziek is, maar ook op de andere gezinsleden. Het is van cruciaal belang dat de partner en kinderen niet uit het oog worden verloren en indien gewenst, er begeleiding mogelijk is voor het hele gezin. Naast de jonge ouders, mogen we zeker de oudere patiënten niet vergeten die vaak ook kleinkinderen hebben en grootouder zijn.

We hebben vaak de reflex om kinderen te beschermen. Dit vanuit de idee dat ze te jong zijn om het te begrijpen, of vanuit de angst voor de reacties waarmee we als (groot)ouder gaan geconfronteerd worden of misschien vanuit de visie dat een ziekenhuis geen plaats is voor een kind. Hoe graag we kinderen ook willen beschermen, de ziekte komt sowieso ook hún leefwereld binnen. Het is dan ook van belang om vanaf het begin kinderen te betrekken en uit te leggen wat er aan de hand is.

Het aanbod gezinsondersteuning

Het Oncologisch Support Team biedt ondersteuning aan ouders om de communicatie (in zijn breedste vorm) naar de kinderen open te trekken. Daarnaast willen we als ziekenhuis kinderen welkom heten op de dienst oncologie.

  • Gesprekken onder begeleiding van een psycholoog in een kind- en gezinsvriendelijk gesprekslokaal.
  • Kinderbibliotheek met boeken rond het thema kanker.
  • Zorgenvriendjes zijn kleine stoffen monstertjes die de zorgen van kinderen ‘opeten’ of mee helpen dragen.

Meer informatie?

In onderstaande brochure vindt u meer informatie over de gezinsondersteuning die het Oncologisch Support Team biedt; tips om met kinderen te praten over kanker en met hen aan de slag te gaan; een boekenlijst per leeftijd met korte inhoud; … U kan deze brochure ook vragen aan een hulpverlener van het Oncologisch Support Team.

Lijst met kinderboeken OPST waarin kanker op een aangepaste manier aan bod komt