Het verblijf op IZ

Op de dienst Intensieve Zorg is er permanent verpleegkundig en medisch toezicht door verpleegkundigen en door artsen-intensivisten.

Een patiënt kan gepland op IZ worden opgenomen, na een zware operatie, of niet-gepland, met een ernstige verwikkeling na een operatie, na een ernstig ongeval of met een andere ernstige aandoening of complicatie.

Indien we nog niet over voldoende gegevens van de patiënt beschikken, zullen we een aantal bijkomende inlichtingen vragen, zoals:

  • telefoonnummers waarop familieleden bereikbaar zijn
  • welke medicatie nam de patiënt thuis?
  • welke ziekten heeft de patiënt reeds vroeger doorgemaakt?

Tijdens het verblijf op Intensieve Zorgen is de patiënt vaak niet in staat om voor zijn persoonlijke bezittingen te zorgen. Beperk deze zaken daarom tot een minimum. Neem waardevolle voorwerpen (geld en andere betalingsmiddelen, juwelen,...) zeker mee terug naar huis. Enkel een tandenborstel en het essentiële toiletgerief (o.a. scheergerief voor mannen) zijn aangewezen.

Op de dienst IZ wordt de gezondheidstoestand van de patiënt permanent nauwlettend bewaakt. Alles wordt in het werk gesteld om de patiënt optimaal te behandelen. In iedere kamer ligt slechts één patiënt, waardoor de privacy maximaal wordt verzekerd. 

Een goede behandeling of bewaking brengt met zich mee dat de patiënt steeds verbonden is met een aantal toestellen (b.v. een toestel dat helpt bij de ademhaling waarvoor de patiënt in een diepe of lichte slaap wordt gehouden). Vaak geven deze toestellen geluidssignalen: u hoeft zich daarover niet te verontrusten.

Op de dienst gelden een aantal hygiënische maatregelen. Er wordt gevraagd uw handen te ontsmetten met handalcohol of bij meer strikte isolatie een schort of een masker te dragen. Eveneens om hygiënische redenen zijn bloemen niet toegelaten.

Bij een langdurig verblijf op Intensieve Zorgen komt de sociaal assistente langs om kennis te maken en u indien nodig te helpen met praktische schikkingen.