Medicamenteuze behandeling bij hoofd- en halstumoren

Inhoudstafel
Dr Langmans en Dr Huygh, medische oncologie

Er bestaan verschillende toepassingen van chemo- of immuuntherapie:

Inductie chemotherapie.

Deze vorm van chemotherapie wordt gegeven met de bedoeling de tumor te verkleinen om de definitieve behandeling (operatie of bestraling) te vergemakkelijken.

Chemotherapie in combinatie met bestraling

Het doel van chemotherapie in deze context is tweeledig. Enerzijds heeft de chemotherapie een rechtstreeks celdodend effect op de tumor. Anderzijds gaat de chemotherapie de tumorcellen gevoeliger maken voor de bestraling. Op deze manier proberen we de kankercellen op verschillende manieren aan te pakken.

Palliatieve therapie

Wanneer er geen genezing meer mogelijk is, spreekt men van een palliatieve behandeling. Dit kan zijn door uitzaaiingen in andere organen of omdat de tumor niet meer behandeld kan worden met een operatie of bestraling. Het doel van de behandeling is dan het verbeteren van klachten en het leven verlengen met behoud van levenskwaliteit. Palliatieve therapie kan zowel chemotherapie als immuuntherapie of de combinatie ervan zijn.

De medicamenteuze behandeling wordt begeleid door de medisch oncologen, Dr. Langmans (links op de foto) en Dr. Huygh (rechts).