Cijfers 2020 Oncologisch Centrum Aalst

Wij helpen meer dan 3000 patiënten per jaar

Hoewel de aangehouden inspanningen op het vlak van preventie en screening hun vruchten afwerpen, blijft nog een groot deel van de bevolking direct geconfronteerd met kanker. Jaarlijks worden er in België meer dan 70.000 kankers gediagnosticeerd. Van deze kankerdiagnoses worden er jaarlijks meer dan 2.000 in het OLV Ziekenhuis gesteld. In 2020 ging het om 1.921 nieuwe diagnoses. Dat zijn er bijna 100 minder dan in 2019. Allicht hebben een aantal patiënten omwille van covid-19 langer gewacht om met hun klachten naar een arts te gaan. Samen met de follow-up van eerder gediagnosticeerde kankerpatiënten vertegenwoordigden deze nieuwe diagnoses 3.277 multidisciplinair oncologische consulten (MOCs) in ons centrum, tegenover 3.362 in 2019.

Hoewel het aantal multidisciplinair oncologische consulten (MOCs) in2020 lager was dan in 2019, toch bleef het boven het niveau van 2018 (2.914) en de vorige jaren liggen. Een gelijklopende vaststelling geldt voor het aantal contacten in het oncologisch dagziekenhuis van OLV. Dat bedraagt voor 2020 in totaal 14.152. Hoewel dit bijna 10% lager ligt dan in 2019, blijft dit aantal rond de 15.000 contacten gesitueerd, waarmee de stijgende trend van de vorige jaren wordt voortgezet. Zowat 15.000 dagkliniekcontacten op jaarbasis beteken dat er elke dag meer dan 70 patiënten voor een behandeling in het oncologisch dagziekenhuis in Aalst langskomen.

Download de brochure onderaan deze pagina.

 

 

Oncologisch Centrum Aalst - Activiteitenverslag oktober 2021