Brochure Oncologisch Centrum Aalst

Het activiteitenverslag is ook als digitale bladerversie beschikbaar

 

Oncologisch Centrum Aalst - jaarbrochure 2022

Oncologisch Centrum Aalst - Activiteitenverslag oktober 2021

Activiteitenverslag Oncologisch Centrum Aalst (dec 2020)

Oncologisch Centrum Aalst - oncologie kankerbehandeling

Onze visie

Het Oncologisch Centrum Aalst wil uitgroeien tot een gestroomlijnd expertisecentrum op het vlak van oncologie, van diagnose over behandeling tot het fysieke en mentale herstel, waarin het welzijn van de patiënt centraal staat. Daartoe richt het Oncologisch Centrum Aalst zich op vier krachtlijnen.

  • Kwaliteit. Wij werken volgens internationale standaarden en guidelines, voorzien in een permanente bijscholing van al onze experten, en investeren in up-to-date medische apparatuur. Wij laten onze werking accrediteren door internationaal erkende instanties.
  • Innovatie. Wij streven voortdurend naar verbetering en passen daartoe de nieuwste inzichten, technieken en technologie toe. Bovendien willen wij zelf een bijdrage leveren aan medische innovatie, onder andere door als onderzoekscentrum voor internationale klinische studies actief te zijn.
  • Integratie. Wij geloven in een multidisciplinaire benadering en een nauwe betrokkenheid van alle zorgprofessionals in de keten: van diagnose, over behandeling tot nazorg en opvolging. Wij willen daartoe actief luisteren naar de zorgverleners uit de eerste lijn.
  • Nabijheid. Wij streven ernaar om dicht bij de patiënt en zijn directe omgeving te staan. Wij geloven dat de oncologische patiënten uit Aalst en omgeving toegang moeten hebben tot de beste behandeling in eigen regio.

Klik door naar de medische diensten die zijn aangesloten bij het Oncologisch Centrum Aalst.

OCA bolletje uit logo Oncologisch Centrum Aalst
Het Oncologisch Centrum Aalst wil aangeven dat alle expertise aanwezig is om een optimale behandeling van oncologische patiënten in eigen regio te garanderen.
Oncologisch Centrum Aalst
OCA bolletje uit logo Oncologisch Centrum Aalst
Het Oncologisch Centrum Aalst wil alle betrokken zorgverleners samen brengen - over de grenzen van eerste-, tweede- of derdelijnszorg heen, evenals over de grenzen van beide ziekenhuizen in Aalst.
Oncologisch Centrum Aalst

Symposium "Oncologie: geïntegreerde aanpak" (ORSI, 21 sept. 2019)

Presentaties deel 1

Presentaties deel 2