Digestieve oncologie

Digestieve oncologie - tumoren maag darm lever pancreas

Digestieve oncologie houdt zich bezig met de preventie, opsporing, diagnosestelling en behandeling van kwaadaardige gezwellen van het maagdarmstelsel. Het gaat hier dus om kanker ter hoogte van de slokdarm, maag, pancreas, galblaas, galwegen, lever, dunne darm, dikke darm of endeldarm.

Digestieve oncologie is geen afzonderlijke afdeling binnen het ziekenhuis, maar een overkoepelend multidisciplinair overlegorgaan. Een dergelijke structuur is noodzakelijk gezien het grote aantal betrokken medische disciplines en de toenemende complexiteit van de zorgverlening. Bovendien overkoepelt het OLV meerdere campussen (Asse, Aalst, Ninove). Binnen de structuur digestieve oncologie streven wij naar een uniform beleid voor screening van gastro-intestinale tumoren, diagnostiek, lokale en medicamenteuze behandeling, opvolging, risicobepaling, palliatieve zorg, psychosociale begeleiding, ...

De diagnose of mogelijkheid van kanker roept bij veel mensen onmiddellijk vragen en emoties op. Op korte tijd krijgt u veel informatie te verwerken over de ziekte, onderzoeken die volgen en de behandeling die de arts adviseert. Het is niet altijd eenvoudig deze informatie te begrijpen, te onthouden en te verwerken. Daarom voorzien wij voor elke patiënte een informatiemap is bedoeld als ondersteuning. Tijdens uw behandeling zal deze map systematisch worden aangevuld met informatie door uw behandelende arts, een verpleegkundige, de dienst patiëntenbegeleiding, uw huisarts of iemand anders.