Wat doet het Oncologisch Support Team?

Inhoudstafel

Iedereen is het erover eens dat kanker geen zuiver lichamelijke aangelegenheid is. De ziekte brengt emoties met zich mee en heeft gevolgen voor de patiënt en zijn/haar naasten. U kan ten allen tijde bij het Oncologisch Support Team terecht.

Binnen het OLV Ziekenhuis streven we naar een totale oncologische zorg, waarin psychosociale ondersteuning een belangrijke plaats verdient! Dit betekent dat artsen, verpleegkundigen, psychosociale en andere zorgverleners samenwerken om u en uw naaste(n) te helpen.

Psychosociale ondersteuning 

Dit omvat:

 • Continue en actieve begeleiding van kankerpatiënten en hun naaste(n).
 • Optimaliseren van lichamelijk, psychologisch en sociaal functioneren.
 • Begeleiding tijdens de ziekte, de behandeling en de periode daarna.
 • Ondersteuning tijdens de palliatieve fase, in samenwerking met het Palliatief Support Team.

Alle begeleiding die het Oncologisch Support Team biedt is gratis voor u en uw naasten.

Bij wie kan u terecht binnen het Oncologisch Support Team?

Verpleegkundig consulent/specialist

De verpleegkundig consulent/specialist kan u medische ondersteuning bieden en meer informatie bezorgen over het verloop en de aard van de behandeling. Hij/zij maakt u wegwijs doorheen de verschillende onderzoeken, ingrepen en/of behandelingen. Kortom, hij/zij is de rode draad doorheen uw behandelingstraject en brengt u in contact met de andere psychosociale zorgverleners.

Maatschappelijk werker/Sociaal verpleegkundige

De maatschappelijk werker geeft advies bij persoonlijke, familiale alsook financiële, administratieve en praktische vragen die voortvloeien uit uw ziekte en behandeling. Enkele voorbeelden zijn:

 • Vragen omtrent ziekte- en / of hospitalisatieverzekering.
 • Samen zoeken naar een geschikt vervoersmiddel.
 • Attesten i.v.m. terugbetaling door mutualiteit.
 • Informatie omtrent pruiken en de terugbetaling ervan.
 • Thuishulp en andere opvangmogelijkheden.
 • Aanvragen voor financiële hulp.

Ook voor een ondersteunend gesprek kan u terecht bij hem/haar.

Klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog kan u en uw naaste(n) helpen omgaan met de emotionele moeilijkheden en veranderingen die kanker met zich kan meebrengen. Er kan steun geboden worden bij:

 • Het vinden van kracht om deze moeilijke periode te dragen.
 • Emoties zoals angst, onzekerheid, verdriet, moedeloosheid, kwaadheid, schaamte, schuldgevoelens, …
 • Het maken van belangrijke beslissingen in deze emotioneel en fysiek belastende periode.
 • Het omgaan met een veranderd lichaam en zelfbeeld.
 • Vragen omtrent intimiteit en seksualiteit.
 • Zorgen rond erfelijkheid en familiale belasting.
 • Hoe (klein)kinderen te betrekken bij de ziekte.
 • Het (her)vinden van een leefbare balans binnen het gezin, de werkomgeving en de sociale context.
 • Vragen rond levenseinde.

Het is mogelijk dat de psycholoog zelf vrijblijvend bij u langskomt om kennis te maken. Zowel voor uzelf als voor de andere gezinsleden zijn individuele, relatie- en/of gezinsgesprekken mogelijk.