Conventie

Geconventioneerd

Verzekering

Aangesloten bij de collectieve polis voor beroepsaansprakelijkheid die het OLV Ziekenhuis heeft afgesloten met verzekeraar Amma.

Opleiding

Doctor in de Genees-, heel- en verloskunde

KULeuven
1985

Geneesheer-specialist in de Pathologische anatomie

KULeuven
1991

Gediplomeerde in de aanvullende studies van Ziekenhuisbeleid en-management

KULeuven