Conventie

Niet geconventioneerd

Verzekering

Aangesloten bij de collectieve polis voor beroepsaansprakelijkheid die het OLV Ziekenhuis heeft afgesloten met verzekeraar Amma.

Opleiding

Geneeskunde

KULeuven
2003

Gastro-enterologie

KULeuven

Digestieve oncologie (bijkomend specialisatiejaar)

UZ Gent