Conventie

Geconventioneerd

Verzekering

Aangesloten bij de collectieve polis voor beroepsaansprakelijkheid die het OLV Ziekenhuis heeft afgesloten met verzekeraar Amma.

Opleiding

Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde

Vrije Universiteit Brussel (VU)
2002

Geneesheer-specialist in de anatomo-pathologie

AZ-VUB
2007