Dienst Urgentiegeneeskunde OLV in cijfers (2021)

De Spoeddienst in enkele cijfers

Informatie voor patiënten Spoed

Lopen met krukken

Lopen met krukken

Richtlijnen gips

Richtlijnen gips

Hyperbare zuurstoftherapie

Hyperbare zuurstoftherapie

Spoedgevallen brochure Esi code

Informatiebrochure Traject op Spoed

Naar Spoed of naar de Huisartswachtpost?

Soms is er wel dringend medische hulp nodig, maar is er geen nood aan een gespecialiseerde ingreep. Dan kan de huisarts helpen! Ook na de gewone werkuren en in de weekends: via de huisartsenwachtpost. Meer info over de huisartsenwachtposten in onze regio vind je hier:

Voor andere gemeenten is er een systeem met een huisarts-van-wacht.