Radiotherapie bij hoofd- en halstumoren

Inhoudstafel
Dr Vancleef en Dr Roelstraete, radiotherapie

Kankercellen treffen

  • Radiotherapie of bestraling bestaat uit het herhaald toedienen van ioniserende straling om kankercellen binnen een wel afgebakende zone te behandelen. De straling vernietigt de kankercellen. Hierbij kan ook gezond weefsel dat zich rond de tumor bevindt beschadigd worden. Gezonde cellen zijn echter beter bestand tegen straling en kunnen beter herstellen. De opzet van de behandeling is om het gezwel te vernietigen en de gezonde weefsels binnen het bestralingsveld (speekselklieren, slikspieren, ruggenmerg, stembanden...) maximaal te sparen.

Precisiebestraling

  • Aan de hand van een vooropgestelde planning wordt de stralenbundel nauwkeurig gericht op de tumor of op de plaats waar de tumor zich bevond. Ook de lymfeklierstations in de hals dienen dikwijls bestraald te worden. Om het gezonde weefsel zo weinig mogelijk te belasten worden verschillende technieken gecombineerd.
  • De totale dosis wordt in verschillende kleine hoeveelheden, fracties, gegeven zodat het gezonde weefsel de kans krijgt op herstel.
  • Het toestel waarmee u wordt bestraald, noemt men een lineaire versneller.

Bestralingsschema's

  • Radiotherapie wordt in principe vijf dagen per week gegeven. De totale duur kan variëren van 5 tot 7 weken. De duur van de behandeling wordt aan het begin van de behandeling met u besproken. Tumoren in het hoofd-halsgebied zijn erg gevoelig aan onderbrekingen tijdens de behandeling omdat ze tijdens te lange pauzes de kans krijgen om terug te beginnen groeien: om deze reden kan het zijn dat u soms 2x/dag (1 maal ‘s ochtends en 1x in de late namiddag) zal bestraald worden opdat de behandeling binnen een vooropgestelde termijn afgelopen is.
  • Deze bestralingen verlopen in principe ambulant. Bestraling kan een op zichzelf staande therapie zijn, maar kan ook in combinatie met chemotherapie of doelgerichte therapie worden toegepast. Dit kan via een korte opname om de drie weken of wekelijks op de dagkliniek.

Na-bestraling

  • Bestraling wordt na een operatie (tumorresectie +/- halsklieruitruiming) voorgesteld om het risico op herval (of recidief) in een bepaalde zone zoveel mogelijk te beperken. Het risico op recidief wordt uiteraard meebepaald door de ernst van de ziekte, de lokale uitgebreidheid van de tumor, de aanwezigheid van bepaalde risicofactoren (ingenomen of nipte snijvlakken, aangetaste lymfeklieren,…) enz... Wanneer het risico op lokaal herval te klein is, wordt uiteraard geen bestraling voorgesteld.

Het behandelteam

  • Op de afdeling radiotherapie werken verschillende medewerkers samen om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen garanderen. Uw behandelteam bestaat uit een arts-specialist in radiotherapie,  stralingsfysici en dosimetristen, een medisch secretaresse, verpleegkundigen, technologen, psychologen en logistieke medewerkers.
  • Wij streven ernaar dat u zoveel als mogelijk door dezelfde arts wordt geholpen (al is de eventueel vervangende arts uiteraard eveneens op de hoogte van uw dossier).
  • Uw verpleegkundig specialist blijft uiteraard ook ter beschikking voor bijkomende vragen.

Praktisch verloop - Mogelijke bijwerkingen

Meer informatie over het praktisch verloop en de mogelijke nevenwerkingen kan u vinden in onze brochures.

Foto: Dr. Vancleef en Dr. Roelstraete, dienst Radiotherapie