Blijf er niet mee rondlopen! Enkel als u melding maakt van een probleem - klein of groot - kunnen we er effectief iets aan doen. Door deze meldingen kunnen we structurele verbeteringen uitwerken waar ook andere patiënten baat bij hebben.

Moet problemen of klachten van medische aard is de Ombudsdienst aangewezen. Bij opening van een dossier dient de Ombudsdienst specifieke procedures te volgen.

Voor alle andere klachten (of suggesties) kunt u terecht bij ons PatiëntenServicePunt. Onze collega's van het PatiëntenServicePoint luisteren aandachtig naar wat er op uw lever ligt. In vele gevallen kunnen zij meteen actie nemen en u daadwerkelijk helpen. Ligt uw vraag toch iets complexer, dan zullen zij met u afstemmen of het toch niet beter is om de Ombudsdienst mee in te schakelen.