Ombudsdienst

Inhoudstafel

Incidenten of suggesties melden? In het OLV ziekenhuis is het leveren van goede zorg vanzelfsprekend. Tevredenheid van patiënten staat hoog in ons vaandel. Toch kan het gebeuren dat u over bepaalde onderdelen van uw behandeling of verblijf in ons ziekenhuis niet tevreden bent.

Bespreek het eerst met de betrokken medewerkers!

Een klacht of melding kunt u het best direct bespreken met de medewerker, arts en/of afdeling waar u niet tevreden over bent.
Dat geldt altijd; wat ook de aanleiding is van uw melding, bezorgdheid, suggestie, aanmoediging of klacht. Spreek gerust met uw behandelende arts, een verpleegkundige op de afdeling waar u verbleef, of een andere medewerker.

Wil u vèrder geholpen worden? Vindt u dat de rechtstreeks betrokken medewerker u onvoldoende kon helpen? Of weet u niet tot wie u zich moet wenden? Dan kunt u terecht bij één van onze collega's die als specifieke taak heeft om naar uw inbreng te luisteren en u te helpen.

Wenst u iets te melden van niet-medische en niet-verpleegkundige aard?

Een melding hoeft niet enkel over medische zaken of verpleegkundige verzorging te gaan. Ook andere aspecten (onthaal, parking, keuken, gebouwen, comfortvoorzieningen, informatieverstrekking,...) kunnen leiden tot meldingen, suggesties, aanmoedigingen of klachten. Vaak gaat het omzaken waarvoor we als ziekenhuis snel en eenvoudig een oplossing vinden. Daarom luisteren we graag naar uw inbreng.

Neem gerust contact op met Guy Van Impe, onze verantwoordelijke voor patiëntenrelaties:

Heeft uw melding wel iets te maken met uw medische behandeling of uw verzorging?

Was het niet mogelijk om rechtstreeks met uw arts of verpleegkundige te spreken? Of vond u dat gesprek onvoldoende? Dan kan u zich wenden tot onze ombudspersoon. Ook voor alles wat verband houdt met de rechten van de patiënt is de ombudspersoon de aangewezen medewerker om te contacteren.

De belangrijkste taken van de ombudspersoon

  • het verhelderen van een klacht of een ongenoegen
  • het geven van informatie en advies
  • het bemiddelen bij een klacht
  • zij kan een gesprek regelen tussen u en de betrokken medewerker/ arts, waar zij in regel bij aanwezig is 
  • zij kan de klacht met de betrokken medewerker/arts bespreken zonder dat u erbij bent 
  • het verzamelen van klachten en suggesties zodat een overzicht gemaakt kan worden van tekortkomingen in het ziekenhuis.

U kan uw klachten persoonlijk, telefonisch of schriftelijk bekendmaken aan de ombudspersoon .

Persoonlijk gesprek

Wil u de ombudspersoon persoonlijk spreken, dan meldt u zich aan de receptie. Onze onthaalmedewerkers gaan voor u na of de ombudspersoon u direct kan ontvangen, waarop de ombudspersoon u zal afhalen aan de onthaalbalie. Zoniet wordt voor u een afspraak gemaakt.

De ombudsdienst is op campus Aalst gevestigd in de onmiddellijke nabijheid van de centrale Onthaalzone (in blok X, op verdieping -1)  - van aan het Onthaal: ga naar de centrale liftenblok en neem daar de lift naar -1. Vervolgens volgt u de signalisatie "Ombudsdienst". 

Telefonisch contact

Telefonisch kan u de ombudspersoon bereiken op het nummer 053 72 41 28 op maandag- en donderdagnamiddag van 13:30 tot 16:30 en op dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9:00 tot 12:00. 

Schriftelijke melding

  • U stuurt een mail naar ombudsdienst@olvz-aalst.be
  • U richt uw brief aan: Het OLV Ziekenhuis, t.a.v. de Ombudsdienst, Moorselbaan 164, 9300 Aalst.

Deze klachten en suggesties worden regelmatig besproken met het management via de Ombudsrapporteringscommissie. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst van het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

Jaarverslag 2022 van de Ombudsdienst OLV

Jaarverslag 2022 - Ombudsdienst OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove