Even voorstellen: Fysische geneeskunde & revalidatie

Inhoudstafel
Revalidatiezaal OLV Ziekenhuis Campus Aalst

Wat doen we?

Fysische geneeskunde en revalidatie legt zich toe op de diagnose en behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat. Deze aandoeningen zijn meestal van orthopedische, neurologische en reumatologische oorsprong. Ook traumatische letsels en sportletsels maken er deel van uit. Voorbeelden van aandoeningen zijn lage rugpijn, nekpijn, whiplash, artrose, artritis, tendinopathie, spieraandoeningen, zenuwletsels, ...

Bij het stellen van een diagnose kunnen technische onderzoeken uitgevoerd worden zoals EMG (elektromyografie), loopbandanalyse, echografie, ...

De behandelingen omvatten naast infiltratietechnieken, ook manuele geneeskunde, orthesiologie (orthopedisch materiaal) en ESWT (Extracorporal Shock Wave Therapie).

Daarnaast is een groot stuk van de afdeling bestemd voor multidisciplinaire revalidatie. Onze dienst is erkend als revalidatiecentrum voor locomotorische en neurologische aandoeningen. Het multidisciplinaire team bestaat uit revalidatieartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, sociaal verpleegkundigen en orthopedische technici en sociaal verpleegkundigen. Dit voltallige team wordt ondersteund door een groep secretariaatsmedewerkers.

De revalidatie start met een evaluatie van het niveau van functioneren van de patiënt. Op basis daarvan wordt een revalidatieprogramma voorgesteld. De revalidatie kan gestart worden ofwel tijdens een ziekenhuisverblijf ofwel ambulant. Voor specifieke ambulante patiënten is er een gespecialiseerde busjesdienst voor vervoer van en naar het centrum. Al naar gelang de aard van de aandoening is er tussenkomst van het RIZIV.

In het kader van deze multidisciplinaire revalidatie wordt ook geïndividualiseerd hulpmiddelenadvies verleend. Bovendien is ons centrum ook erkend voor het opmaken van adviesrapporten voor het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Ons multidisciplinair team

Het multidisciplinair team heeft als ultiem doel om de patiënt te behandelen, te begeleiden, te motiveren en te ondersteunen naar een zo hoog mogelijk  niveau. Dit oriënteert zich binnen de fysieke, psychische en emotionele aspecten van het leven. Het doel is om terug tot maximale zelfstandigheid te komen. Telkenmale wordt er vertrokken vanuit de hulpvraag van de patiënt om zo persoonlijke doelstellingen voorop te stellen.

Fysisch geneesheer – revalidatiearts - De arts fysische geneeskunde en revalidatie is de eindverantwoordelijke van het team. De arts is gespecialiseerd in het stellen van een diagnose bij problemen van het bewegingsapparaat, hierbij maakt hij gebruik van  specifieke onderzoekstechnieken o.m. radiologie, echografie, elektromyografie (EMG). Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld. Wekelijks wordt elke patiënt geëvalueerd tijdens een teamoverleg. 

Hoofd revalidatie: Rinus Altes 

Kinesitherapeut - De kinesitherapeut werkt op de mobiliteit, spierkracht en functionele vaardigheden van de patiënt. Aan de hand van een individueel oefenprogramma wordt er zorg op maat van de patiënt geleverd. Wekelijks worden de vorderingen van de patiënt in teamverband geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

Ergotherapeut - De ergotherapeut staat in voor de praktische vaardigheden van het dagelijks leven (wassen, kleden, verplaatsen, fijne motoriek). Het doel is samen met de patiënt streven naar een maximale zelfstandigheid en dit zowel in de thuis-, werk- als ontspanningsomgeving. Op het multidisciplinair teamoverleg gaan zij evalueren welke doelstellingen de patiënt nog heeft en hoe deze aan te pakken. Verder verschaffen zij ook informatie over hulpmiddelen en/of aanpassingen aan de woning.

Logopedist - De logopedist(e) staat in voor de diagnostiek en behandeling van spraak-, taal-, slik- en begripsstoornissen bij volwassenen. Veelal zijn deze van neurogene aard, o.m. afasie, cognitieve communicatiestoornissen, dysartrie, spraakapraxie,… 

Psycholoog - De psycholo(o)g(e) zal de patiënten begeleiden tijdens het revalidatieproces. Zij zal afhankelijk van de voorkomende pathologie samen met de patiënt op zoek gaan naar de moeilijkheden die ervaren worden. Zo is er aandacht voor concentratie, informatieverwerking, geheugen, taal, probleemoplossend denken, ook emotionele en gedragsmatige veranderingen kunnen optreden. 

Medewerkers Sociale dienst - Zij gaan samen met de patiënt op zoek naar oplossingen op het vlak van sociale ondersteuning, zelfzorg, inkomen, wonen, huishouden, tewerkstelling en vrijetijdsbesteding.Ook staan zij o.m. in voor het opstellen van een VAPH-dossier (toekennen van tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren) of CARA (rijgeschiktheidstesten en autoaanpassingen). 

Secretariaatsmedewerkers - De administratieve medewerkers staan in voor de opstart, opvolging en afwerking van de aanvragen en goedkeuring voor de revalidatie. Zij  organiseren ook de therapieagenda’s en de algemene administratieve taken. 

Technisch orthopedist - Deze zorgt voor specifiek aangepaste hulpmiddelen die de revalidatie en het dagelijks leven kunnen ondersteunen (o.m. loophulpmiddelen, braces, orthesen, rolstoel).