Liaison Geriatrie

Geriatrie Liaison

De Interne Liaison Geriatrie is een pluridisciplinair team dat de bedoeling heeft de geriatrische deskundigheid ter beschikking te stellen aan de behandelend geneesheer-specialist en de afdelingsteams, voor de patiënten, ouder dan 75 jaar, gehospitaliseerd op een niet-Geriatrische afdeling. 

De Interne Liaison Geriatrie bestaat uit: 6 Geriaters, 2 verpleegkundigen, een ergotherapeute en een sociaal werkster. 

De Interne Liaison Geriatrie kan beroep doen op de deskundigheid van kinesitherapeuten, ergotherapeuten, sociaal verpleegkundigen of maatschappelijk werkers, logopedisten, diëtisten, psychologen. 

Interne Liaison Geriatrie wordt aangeboden op de campussen Aalst en Asse.