Diensthoofd

Patiëntenverenigingen

De dienst Nefrologie bouwt een sterke band uit met de nierpatiënten die in het OLV Ziekenhuis behandeld worden. Dialysepatiënten komen regelmatig naar het ziekenhuis en ontmoeten hier elkaar, waardoor ze de facto een lotgenotenvereniging vormen.

Daarenboven heeft de dienst Nefrologie van het OLV Ziekenhuis een eigen VZW opgericht (Vakantiedialyse) die allerlei socio-culturele activiteiten organiseert voor de patiënten en voor sympathisanten die via hun bijdrage ook een leuke vakantie voor onze dialysepatiënten mogelijk maken. Het ene jaar organiseert de VZW een daguitstap, en het andere jaar een buitenlandse vakantie, telkens onder de gepaste medische en verpleegkundige begeleiding zodat onze patiënten ook op vakantie de gepaste behandeling krijgen.

Update maart 2023 - Niertransplantatie

Lees het artikel over niertransplantatie en het interview met een patiënt