Onze aanpak.

Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC) - OLV Aalst

Doelstellingen

 • Wij betrekken alle vereiste medische disciplines bij de diagnose en therapiebeslissing. Elk patiëntdossier wordt door alle betrokken artsen tezamen besproken. Dat doen we in onze wekelijkse multidisciplinaire overlegmomenten.
 • Wij volgen strikt wetenschappelijke principes bij het uitwerken van behandelingsprotocols en richtlijnen.
 • Wij zorgen voor een optimale psychosociale begeleiding van onze patiënten.
 • Wij hechten veel belang aan een goede communicatie en informatieoverdracht naar onze patiënten
 • Wij stimuleren wetenschappelijk onderzoek en nemen deel aan wetenschappelijke studies
 • Wij besteden aandacht aan een permanente  bijscholing en opleiding van onze artsen en verpleegkundigen

Multidisciplinaire benadering

We werken nauw samen met de volgende medische disciplines:

 • Gynaecologie
 • Plastische heelkunde
 • Stomatologie
 • Algemene heelkunde
 • Neus keel oorziekten
 • Medische beeldvorming
 • Radiotherapie
 • Pathologische ontleedkunde
 • Nucleaire geneeskunde

Bovendien werken we ook met de volgende paramedici samen om onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden:

 • Dietisten
 • Logopedisten
 • Kinesitherapeuten
 • Wondzorgdeskundigen
 • Podotherapeuten

Stafvergaderingen

Wekelijks vindt per oncologisch subdiscipline een multidisciplinair overleg plaats. Deze stafvergadering wordt bijgewoond door alle betrokken artsen, de klinisch psychoog, de verpleegkundig coordinator en sociaal verpleegkundige. Ook huisartsen kunnen deze vergadering bijwonen. Op dinsdag is er overleg mbt dermatologische oncologie, weke delentumoren en endocrinologische tumoren, donderdag gynecologische oncologie en borstkliniek en vrijdag hoofd-en halstumoren.

Tijdens deze vergadering wordt elke nieuwe patiënt besproken. Ook diagnostische en therapeutische probemen van patiënten in opvolging komen aan bod. Elk therapievoorstel wordt zodoende door het gehele team gedragen.