Psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten

Inhoudstafel

Het Oncologisch Psychosociaal Support Team (OPST)

Bij nieuwe diagnose van een oncologische problematiek of nieuwe ontwikkeling in een ziekteverloop wordt veel medische informatie verleend door de artsen. Soms zijn er dingen die niet zo duidelijk zijn, of hebt u gewoon nood aan een gesprek. Misschien heb je vragen van niet medische, eerder van praktische aard. Ook hiervoor kan u steeds beroep doen op de dienst patiëntenbegeleiding oncologie.

Verpleegkundig coordinator en de andere OPST-medewerkers

De verpleegkundig coordinator (Sarah Palsterman voor de borstkliniek, Laura Standaert voor de andere disciplines) wil u en uw familie ondersteunen. Zij is gedurende uw ziekteverloop het aanspreekpunt, zowel voor u als voor uw familie. U maakt met haar kennis tijdens het eerste consult.

Wanneer de diagnose gesteld wordt, geeft ze u informatie over het ziekteverloop, over de onderzoeken die u dient te ondergaan en de behandeling.

Gedurende uw verdere ziekteverloop zal u de verpleegkundig coordinator op regelmatige tijdstippen ontmoeten. Natuurlijk kan u haar ook steeds bereiken voor vragen. Zij kan u doorverwijzen naar uw behandelende arts of verwijzen naar andere psychosociale medewerkers.

Voor psychosociale begeleiding zal u contact hebben met één van de OPST-medewerkers die onze dienst ondersteunen, namelijk Ann Biebaut (voor de borstkliniek) en Sanne Renmans (voor de andere disciplines). Ook zij zijn voor u en uw familie beschikbaar tijdens de ganse periode van de behandeling, vanaf het moment dat u de diagnose heeft gekregen tot en met de controle consultaties na de behandeling. Heeft u nood aan psychologische ondersteuning dan staan onze psychologen voor jou klaar.

Waarmee kunnen zij u helpen?

Ten gevolge van uw behandeling kan u enige moeite hebben om het huishoudelijk werk zelf te doen en heeft u misschien nood aan extra hulp. In samenwerking met verschillende thuiszorgdiensten (thuisverpleging, gezins- en bejaardenhulp, warme maaltijden) kunnen we dit in goede banen leiden.

Ook met vragen rond administratieve formaliteiten kan u bij ons terecht - bijvoorbeeld voor financiële tegemoetkomingen.

Uw verhaal nog eens kunnen vertellen kan bijdragen tot het gevoelsmatig herstel. Wij beluisteren uw zorgen en problemen en kunnen eventueel verdere psychologische begeleiding aanreiken.

Indien u vragen heeft in verband met de bestraling of de chemo/immunotherapie kunnen wij u hierover informeren. Ook praktische vragen zoals hoe moet ik dagelijks naar het ziekenhuis komen? Ik kan niet met de wagen rijden, ik ga mijn haar verliezen, waar kan ik een pruik kopen? kunnen besproken worden.

Praktische informatie  voor de aankoop van een pruik

Na de consultatie bij de oncoloog in kader van de opstart van chemotherapie komt u aansluitend langs bij de verpleegkundig coordinator.

Zij zal met u de werking van het dagziekenhuis en het secretariaat bespreken. Daarnaast geeft zij u info over de mogelijke nevenwerkingen van de chemotherapie. U krijgt alle informatie ook mee op papier, zodat u dit rustig thuis nog eens kan nalezen.

Verder zal zij met u de aankoop van een pruik bespreken. De verpleegkundig specialist bezorgt u een attest voor de terugbetaling van de pruik via de mutualiteit (180 euro). Daarnaast kan u bij uw hospitalisatieverzekering bevragen in welke mate zij de aankoop vergoeden. U zal ook een adressenlijst mee krijgen, waar u terecht kan voor de aankoop van een pruik.

Praktische informatie bij bestraling

 U zal na uw consultatie bij de arts een afspraak krijgen bij de sociaal verpleegkundige. Zij zal u informeren over de simulatie. Daarnaast zal zij u informeren over het verloop van de radiotherapie en mogelijke nevenwerkingen. U zal geïnformeerd worden over de producten die u mag gebruiken tijdens de radiotherapie en over allerlei praktische zaken zoals vervoer en gratis parkeerkaartjes.

Indien u nog bijkomende vragen heeft, mag u ten allen tijde contact opnemen met een medewerker van het oncologisch psychosociaal support team.

Praktische informatie omtrent chemo/immunotherapie

Tijdens uw chemotherapie komt de verpleegkundig coordinator langs bij de start van een nieuwe therapie. Daarnaast kan zij u informeren over infosessies, workshops, gelaatsverzorgingen, oncorevalidatie en andere activiteiten binnen het ziekenhuis. Verder kan u ook raad vragen in kader van financiële vergoedingen, hospitalisatieverzekering of het regelen van thuishulp of thuisverpleging.

Daarnaast biedt zij ook een luisterend oor. Zij informeert naar het verloop van uw therapie en welke nevenwerkingen u ervaart. Zij zal u bij de start een dagboek mee geven waarin u de symptomen die u ervaart kan noteren. Dit dagboek mag u meebrengen naar de volgende therapiesessie en voorleggen. aan uw behandelend arts. Zo heeft de arts onmiddellijk een duidelijk beeld van hoe u alles ervaren heeft.

Dr. Greet Huygh
Wij werken nauw samen met patiënten- en lotgenotenverenigingen. Met hun activiteiten ondersteunen ze de patiënten tijdens hun behandeling en dragen ze effectief bij tot een beter herstel.
Dr. Greet Huygh, diensthoofd Medische oncologie