Rechten van de Patiënt

Meer informatie over patiëntenrechten is ook te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid.

Bekijk het filmpje of download de bijhorende brochure (beschikbaar in 4 talen).

Sedert 2002 heeft België een wet die uw rechten als patiënt duidelijk omschrijft. Tegelijk legt deze wet de basis voor een goede en duurzame relatie tussen de patiënt en de zorgverlener

Om hier meer over te weten te komen, kan u onderstaand filmpje bekijken, of de bijhorende brochure downloaden (beschikbaar in 4 talen).

Als u bezorgdheden heeft over patiëntveiligheid en kwaliteit in het OLV Ziekenhuis, kunt u die melden via de ombudsdienst van het OLV Ziekenhuis.

Brochure Patiëntenrechten (NL)

Brochure Droits du Patient (FRA)

Brochure Rechte des Patienten (DEU)

Brochure Patient Rights (ENGL)

Plichten van de patiënt

 • Respecteer rust en stilte.
 • Behandel de ander met respect.
 • Zorg ervoor dat u zich steeds kan identificeren.
 • Fotograferen en filmen van anderen, zonder hun uitdrukkelijke instemming, is streng verboden.
 • Het binnen brengen van voorwerpen die als wapen kunnen worden, gebruikt is verboden.
 • Voor drugsgebruik geldt nultolerantie, de politie wordt steeds verwittigd.
 • Roken is verboden, behalve op de voorziene plaatsen.
 • Consumptie van alcohol wordt afgeraden.
 • Kom enkel met een gegronde reden naar het ziekenhuis.
 • Respecteer de bezoek-en openingstijden.
 • Laat waardevolle voorwerpen thuis, het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.